Mamy nowy zabytek!

    29.01.2019 roku, wojewódzki konserwator zabytków, p. Jakub Lewicki wpisał do rejestru cenny symbol stanu wojennego i ruchu solidarnościowego – dwa symbole Solidarności Walczącej z lat 80. XX w. (południowa elewacja budynku wielorodzinnego przy ul. Promyka 3 w Warszawie).

Symbole Solidarności Walczącej, z charakterystyczną kotwicą, były szczególnie widoczne w przestrzeni publicznej w czasach stanu wojennego. Były wyrazem buntu i niezgody na otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną.

Wpisane do rejestru inskrypcje, zlokalizowane na osiedlu Kępa Potocka, wykonane zostały przez anonimowego twórcę. Podobne obiekty, jako tworzone nielegalnie i skierowane przeciw ówczesnej władzy państwowej, były pośpiesznie zamalowywane i usuwane z przestrzeni publicznej. Omawiany obiekt również został zakryty warstwą kryjącą. Obecnie jest on w części odczyszczony z wtórnych nawarstwień. Ślady po akcie zamalowania obiektu również są świadkiem historii, stanowiącym przykład sposobów walki z opozycyjną agitacją polityczną.

za; Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski