Królikarnia staje się właścicielem wielkiej kolekcji dzieł Zamoyskiego!

    Po trwających blisko 2 lata negocjacjach, dzięki staraniom Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Narodowego w Warszawie została podpisana umowa zakupu spuścizny po Auguście Zamoyskim. Kolekcja składa się z 89 rzeźb oraz narzędzi, którymi artysta posługiwał się przy odkuwaniu swoich prac. Decyzją wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiekty te powiększą zbiory Muzeum Rzeźby w Królikarnia, oddziału MNW, które sam artysta wskazywał jako miejsce docelowe dla swoich dzieł.

Zawarta w Paryżu umowa pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a stroną francuską, w sposób bezprecedensowy przenosi na Muzeum prawo wyłącznego korzystania z całości autorskich praw majątkowych do spuścizny artystycznej Zamoyskiego.

    August Zamoyski (1893–1970) był jednym z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XX wieku. W początkach kariery artystycznej podejmował eksperymenty nawiązujące do nurtów ekspresjonizmu, kubizmu i futuryzmu. W późniejszym okresie tworzył dzieła o bardziej realistycznym charakterze. W latach 1940–1955 mieszkał w Brazylii, gdzie założył i prowadził szkoły rzeźby w Rio de Janeiro i Sao Paulo.

za; Muzeum Narodowe

zdj; wikipedia

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski