Zając, żółw, krowa i kciuk, zamiast światła zielonego i czerwonego dla rowerzystów…

    Pojawiają się nowe sygnalizatory na ulicach Warszawy, zwane totemami.

Nowy zestaw symboli, które pojawiają się na 30 warszawskich skrzyżowanych. Ten „nowatorski” system znaków ma ułatwić poruszanie się rowerzystom na miejskich ulicach.Zostaną one ustawione kilkanaście metrów przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną i poprawić bezpieczeństwo cyklistów oraz innych uczestników ruchu drogowego w stolicy.
▶️ zając będzie nakazywał przyspieszyć,
▶️ żółw – zwolnić,
▶️ kciuk oznacza, że rowerzysta jedzie z odpowiednią prędkością,
▶️ krowa – że niezależnie co zrobi i tak trafi na czerwone.

Totemy zostaną zamontowane w ramach umowy między Zarządem Dróg Miejskich a firmą Siemens Mobility, która do 2020 r. gruntownie zmodernizuje i rozbuduje Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie. Ma to zapobiec niespodziewanemu wyjazdowi rowerzystów na skrzyżowania.

za; https://www.facebook.com/KUKIZ15.Warszawa.Rembertow/posts/764375043932390

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski