Nie dla zwężenia Grójeckiej – podpisz petycje w internecie!

Petycja
do pana Rafała Trzaskowskiego Prezydenta m.st. Warszawy

    Jako Mieszkańcy Warszawy, a w szczególności Mieszkańcy dzielnicy Ochota jesteśmy bardzo zaniepokojeni informacjami o planach zwężenia ulicy Grójeckiej. Obecnie ta główna arteria naszej dzielnicy korkuje się w wielu miejscach. Spowodowane jest to nadmierną ilością pojazdów, które w godzinach porannego szczytu zmierzają do centrum natomiast popołudniu w kierunku południowych obrzeży Warszawy. Ulica Grójecka to również droga, na której opiera się cały szkielet komunikacyjny naszej dzielnicy. Aby poprawić sytuację należy jak najszybciej przystąpić do przebudowy Placu Zawiszy i wybudowania brakującej jezdni Alej Jerozolimskich na odcinku w kierunku Centrum (od ul. Niemcewicza do Pl. Zawiszy). Takie działanie spowoduje, że ulica Grójecka stanie się ulicą lokalną. Tylko wtedy będzie można zastanowić się nad ograniczeniem ilości dostępnych pasów ruchu. Jako Mieszkańcy Warszawy zwracamy się do Pana i podległym Panu jednostkom o jak najszybsze przystąpienia do przebudowy Placu Zawiszy oraz wstrzymania do czasu ukończenia tej inwestycji jakichkolwiek prac mogących utrudnić przejazd przez ulicę Grójecką.

    Jednocześnie chcemy zwrócić Pana uwagę na planowaną inwestycję w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Zawiszy. Jak wynika z doniesień prasowych i warunków zabudowy w tym miejscu ma powstać ponad stumetrowy „drapacz chmur” o 27 kondygnacjach i powierzchni użytkowej przekraczającej 35 000 m2. Zaplanowany w nim parking podziemny pomieści jedynie 300 aut. Należy, zatem przypuszczać, że takie rozwiązanie nie zaspokoi potrzeb wszystkich użytkowników biurowca. W związku z powyższym, będą oni poszukiwali miejsc parkingowych w najbliższej okolicy. Tak wielki budynek zmieni charakter całego obszaru Starej Ochoty. Z pewnością zablokuje on korytarz napowietrzający tej części dzielnicy, co zdecydowanie utrudni jeden z zapowiadanych przez Pana priorytetów dla m.st. Warszawy, czyli walkę ze smogiem. Planowana inwestycja wygeneruje dodatkowy ruch na ulicy Grójeckiej. Jednocześnie, jako Mieszkańcy obawiamy się, że inwestycja ta może utrudnić „przebicie” Alej Jerozolimskich zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

    Dlatego zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie wszelkich działań zmierzających do zawieszenia postępowań dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę. Równolegle apelujemy o uwzględnienie ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie przygotowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnego z wolą Mieszkańców.

Tu można podpisać petycję; https://iochota.pl/assets/uploads/files/21-1548133570-petycja.pdf

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski