Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich oficjalnie otwarty!

      30 września odbyła się oficjalna inauguracja Dziennego Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich z udziałem władz miasta. Najważniejszymi gośćmi byli Ci, dla których to miejsce zostało stworzone – POWSTAŃCY, którzy nie kryli radości, z perspektywy pobytu w domu i korzystania z oferowanych usług. Wszyscy Oni jednogłośnie wyrażali wdzięczność za możliwość „bycia u siebie”. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy również wyraża wdzięczność za możliwość służenia mieszkańcom miasta, w tym wypadku wyjątkowej grupie Powstańców Warszawskich, dla których pragniemy stworzyć dom emanujący ciepłem, życzliwością, miłością…

     Dzienny Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawy będzie miejscem, w którym spotykać się będą różne pokolenia. Podczas uroczystości TPW odznaczyło przybyłych Powstańców Złotą Odznaką za Zasługi oraz Medalem Pamięci Powstania Warszawskiego im. Krystyny Krahelskiej i Medalem 55- lecia TPW. Medal Pamięci Powstania Warszawskiego im. Krystyny Krahelskiej z rąk prezes ZG TPW dr Beata Michalec – za wszelkie działania podejmowane na rzecz Powstańców odebrały także Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Przewodnicząca Rady Miasta Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

Inauguracja została uświetniona występem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego. A na zakończenie uroczystości mocny akcent muzyczny – zachwycający koncert zespołu Berlin Piano Trio.

W uroczystości wzięli udział goście zaproszeni przez Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz: Powstańcy Warszawscy, przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych na czele z Dyrektorem Tomasz Pactwa oraz inicjatorzy, pomysłodawcy, wykonawcy i wolontariusze pracujący na rzecz utworzenia domu dziennego pobytu ze Stowarzyszenia Monopol Warszawski i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Wyjątkowe podziękowania składamy na ręce Janusz Owsiany za całokształt działań w tym przedsięwzięciu.

za; Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły