Reduta Ordona w końcu bezpieczna??

    „Przedwczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w sprawie decyzji Pani Minister Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków, działającej w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2016 roku w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków Miejsca Walki Stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego oddalił skargę strony skarżącej.

Obszar Miejsca Walki Stoczonej z dnia 6 września 1831 roku, w którego granicach znajdują się relikty Dzieła Fortyfikacyjnego nr 54 tzw. „Reduty Ordona”, jak wskazano w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, posiada wartości historyczne i naukowe oraz wartości niematerialne, wynikające z współtworzenia tożsamości narodowej jako zwornik mitu powstańczego i mitu literackiego, zapoczątkowanego wierszem Adama Mickiewicza „Reduta Ordona”. Jednocześnie organ podkreślił, że tożsamość tego miejsca została utrwalona w nazwie ulicy „Na Bateryjce”. Wpisując przedmiotowy zabytek do rejestru Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak czytamy w decyzji, kierował się m.in. koniecznością ochrony tego miejsca przed zagrożeniem związanym z nielegalnymi, dewastującymi poszukiwaniami wykopaliskowymi lub realizacją niewłaściwych przedsięwzięć inwestycyjnych na tym terenie.

W uzasadnieniu decyzji WSA podkreślił oraz przypomniał, że walki toczyły się w tym właśnie miejscu i co do tego faktu nie ma wątpliwości. Strony skarżące nie przedstawiły żadnych kontrargumentów, podważając ustalenia dokonane przez organ ochrony zabytków.”

To wielka zasługa SNAPu i p. Hanny Pilcickiej – Ciury, która od lat walczy o to miejsce!.

My mieliśmy wielką przyjemność wspierać panią Hanię w tej akcji!

Brawo!

http://mkidn.gov.pl/pages/posts/reduta-ordona-obroniona-ndash-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie-8765.php

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski