Czy działki przy Waszyngtona są bezpieczne? Kucharski twierdzi, że to jego zasługa…

     Okazuje się, burmistrz Kucharski to ten, dzięki któremu działki przy Kinowej/Waszyngtona są uratowane! Natura tego człowieka jednak jest bardzo mało ciekawa! Najpierw chciał te tereny oddać deweloperom, jak zrozumiał, że ta decyzja może pogrzebać jego polityczny byt, to zmienił zdanie, a czy słowa dotrzyna? Osobiście wątpimy!

„Chcemy, aby te kilkadziesiąt hektarów w środku Warszawy pozostały miejscem zielonym. Dlatego apeluję do wszystkich sił politycznych w Radzie Warszawy o to, aby działając ponad podziałami, zagłosowały za uchwaleniem tego planu. Trzymajmy kciuki za to, co powinno się stać 27 września.” – powiedział niedawno burmistrz Tomasz Kucharski , na pikniku „Pożegnanie lata”, zorganizowanym przez Zarząd ROD „Waszyngtona” i urząd dzielnicy. Trzymanie kciuków okazało się skuteczne. Rada Warszawy, dzisiaj, 27 września, uchwaliła jednogłośnie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek leżących przy ul. Kinowej i al. Waszyngtona. Dzięki temu planowi na obszarze tym będą nadal funkcjonować ogrody działkowe i zieleń urządzona. To ogromny sukces wszystkich zwolenników takiego rozwiązania. Przede wszystkim działkowców z „ogrodowiska”.

      Radnych Rady Dzielnicy, którzy od lat lobbowali za takim kształtem planu. Jest to także sukces i powód do ogromnej satysfakcji dla Tomasza Kucharskiego, burmistrza Pragi-Południe (?????) Uchwalenie planu miejscowego dla „ogrodowiska”, właśnie w takim kształcie, uczynił kilka lat temu, jednym z głównych celów programowych swojej samorządowej misji. I dopiął swego. Do całkowitego zakończenia procedury, potrzebna jest jeszcze pozytywna decyzja wojewody. Trudno jednak sobie wyobrazić, żeby wojewoda zakwestionował tę uchwałę Rady Warszawy.”

za; https://www.facebook.com/urzadpragapoludnie/?__tn__=kC-R&eid=ARATMINKILeXuJOp-c8_4WOGYoMX16hmws70vwab5zUPzXDFY8vfMWPkuQbJXmG2MISlj-xgoMzDphih&hc_ref=ARQ4Up3i5DrWVarZz1zvaoPso_9HeicvdvN6puvMipRsr75xLFk352Z7aix04CmM9HI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAxwEVnYVjqf4F3V_jZFDXtsRQ-SBISm0cRWj6cs4oEFdICaVo1B-9TYpBvLMHiRM6_kKDsQK4e7sGsBhYuJAESCZK-9O32KnUIMxkKRXW7qyokUVmtwIQGd1s3ieQataYkQm6A1IXVur8KJw-a1hWIlufbZojRz-CZafF9JuGIvAWwvvkWUHRl1aCVHXT9alFs-ziMO7lgx93sFQOYf8m9laIK4dxlRNNYwd8S0w

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski