Dostaliśmy odpowiedź w sprawie kampanii „Konstytucja” w warszawskich tramwajach

     Niestety, po ponad dwóch tygodni, taką odpowiedź, trudno traktować poważnie, ale jesteśmy zobowiązani oddać głos Tramwaje Warszawskie.

Szanowny Panie

Przesyłam odpowiedzi na Pańskie pytania

1. Emisja reklam i ogłoszeń w tramwajach jest legalna. Dodatkowe informacje na temat ich emisji znajdzie Pan na naszej stronie w dziale poświęconym reklamie. Są tam m.in. zasady i warunki udostępnienia nośników wewnątrz wagonów oraz katalog reklam niepożądanych

2. Tramwaje Warszawskie są jednoosobową spółkę prawa handlowego funkcjonującą pod nazwą Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o W 2008 między Tramwajami Warszawskimi a prezydentem Warszawy i dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego zawarta została umowa wieloletnia na lata 2008–2027 na świadczenie usług przewozowych, która umożliwia realizację wielu kosztownych inwestycji takich, jak zakupy nowego taboru czy budowa nowych tras tramwajowych. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, tj. realizacji usług publicznych na zlecenie m.st. Warszawy w zakresie zbiorowego transportu pasażerskiego. Spółka wypełnia podstawowe zadania w szczególności poprzez wykonywanie procesu głównego w Spółce, jakim jest realizacja zadań przewozowych.
Tramwaje Warszawskie są spółką kapitałową zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wynosi 467 275 000 złotych i jest podzielony na 934 550 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Właścicielem wszystkich udziałów (100%) jest Miasto Stołeczne Warszawa

3. Reklamę lub ogłoszenie może umieścić każdy. Zasady i warunki udostępnienia nośników wewnątrz wagonów oraz katalog reklam niepożądanych znajduje się na stronie Tramwajów Warszawskich w dziale poświęconym reklamie.

Biuro Marketingu i Komunikacji Społecznej
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20; 01-232 Warszawa

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski