Punktualność pociągów PKP IC najgorsza od lat?

„Tylko 68,20% pociągów PKP Intercity przyjechało w II kwartale do stacji docelowej o czasie. To najgorszy wynik odkąd UTK publikuje dane, mimo że wiosna sprzyja punktualnym podróżom. Statystyka PKP Intercity pociągnęła na historyczne dno statystykę opóźnień na kolei pasażerskiej jako całości.
W II kwartale 2018 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 88,21% (w I kwartale 2018 roku było to 90,14%). Porównując dane z analogicznym okresem ubiegłego roku, punktualność spadła. W II kwartale ubiegłego roku wyniosła 92,29% – poinformował Urząd Transportu Kolejowego.

Warto zauważyć, że to historycznie zdecydowanie najgorsza statystyka drugiego kwartału, odkąd UTK podaje dane (czyli od 2011 roku). Zwyczajowo drugi kwartał, w którym nie jest ani za zimno, ani za gorąco jest najlepszy dla punktualnych podróży. Tym razem punktualność była gorsza niż w wielu poprzednich latach zimą.

PKP Intercity uderza o dno

Decydujący wpływ na tę fatalną statystykę zniechęcającą do korzystania z kolei ma sytuacja PKP Intercity. Przewoźnik zanotował punktualność na poziomie ledwie 68,20%, czyli opóźniony był co trzeci pociąg. To o sześć punktów procentowych gorzej niż w I kwartale, kiedy opóźniony był co czwarty skład – i to pomimo tego, że wiele pociągów PKP Intercity ma założone duże rezerwy lub przedłużone zatrzymania (np. w Warszawie Centralnej), które niwelują opóźnienia na trasie przed dotarciem do samej stacji końcowej, gdzie liczone jest opóźnienie.

Pozostali przewoźnicy nie mieli aż tak dużych problemów w porównaniu z pierwszym kwartałem. Najmocniej spadła punktualność SKPL Cargo, które zaczęło świadczyć usługi dla PKP Intercity (z 95 do 88 procent). Dramatycznie spadła też punktualność Kolei Dolnośląskich (z 88 do 81 proc.). O ok. dwa punkty procentowe spadła punktualność KŚ i KW, o ok. cztery – SKM Warszawa i Kolei Mazowieckich. Koleje Małopolskie znacząco poprawiły swój wynik po fatalnym pierwszym kwartale (z 73% do 84%).

Ogromna liczba odwołanych pociągów

Jak podaje UTK, w analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 440,4 tys. pociągów (o ok. 5,9 tys. więcej niż w I kwartale 2018 roku). W II kwartale 2017 roku uruchomionych było 426,5 tys. pociągów.

W II kwartale 2018 roku średni czas opóźnień pociągów na stacji końcowej (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 9 minut 36 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 50,3% (blisko 52,5 tysiąca) oraz od 5 do 60 minut – 47,9% (blisko 50 tysięcy). Odwołano 4 605 pociągów – rok temu było ich 898, dwa lata temu – 563.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.