Wawer ma nową kładkę dla pieszych…od września dopiero będzie czynna

    U zbiegu ul. Płowieckiej z ul. Trakt Lubelski, wybudowana została kładka dla pieszych. Będzie można z  korzystać natychmiast po uzyskaniu przez nas decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, co ma nastąpić we wrześniu. – informuje http://pragapld.waw.pl/k%C5%82adka-dla-pieszych.html#start

„Celem budowy kładki była poprawa Państwa bezpieczeństwa – działające w tym miejscu dotychczas przejście dla pieszych stwarza ryzyko potrącenia pieszego lub rowerzysty przez pojazdy, które w dużej liczbie przejeżdżają drogą. Ulica Płowiecka to fragment drogi krajowej nr 2 – jednej z najważniejszych dróg w Polsce, która przebiega przez województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Odcinkiem, nad którym powstała kładka, poruszają się m.in. kierowcy w ruchu pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim, Siedlcami, Terespolem czy Lublinem. Zgodnie z pomiarami wykonanymi w 2017 r. w szczycie popołudniowym, w rejonie wschodniej granicy miasta przejeżdża drogą ponad 2000 pojazdów na godzinę.

Od czasu demontażu starej kładki dla pieszych, czyli od kilku lat, przy skrzyżowaniu ul. Płowieckiej z ul. Trakt Lubelski funkcjonuje przejście dla pieszych wyposażone we wzbudzaną sygnalizację świetlną. Przy tak dużym natężeniu ruchu (w wysokim stopniu jest to ruch tranzytowy) przejście dla pieszych w poziomie terenu nie jest rozwiązaniem dobrym ani z punktu widzenia Państwa bezpieczeństwa ani jakości środowiska (otoczenia trasy). Wstrzymywane sygnalizacją pojazdy tworzą „korek”, który emituje większą ilość spalin niż potok samochodów podczas płynnej jazdy. Moment ruszania natomiast to zwiększona emisja hałasu. Sytuacja ulegnie poprawie po otwarciu kładki dla pieszych, demontażu sygnalizacji świetlnej i likwidacji istniejącego przejścia w poziomie jezdni.”

za; http://pragapld.waw.pl/k%C5%82adka-dla-pieszych.html#start

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.