Warszawa dla Powstańców – czyli zasługi ratusza względem Powstańców.

Na nasze pytanie na twitterze co konkretnie ratusz zrobił dla Powstańców otrzymaliśmy następującą odpowiedź. Niektóre z tych odpowiedzi właśnie weryfikujemy;

Wsparcie finansowe
Powstańcy warszawscy otrzymują z budżetu miasta nagrodę pieniężną, w wysokość 4587,84 zł. Formularze zostały rozesłane do 1700 powstańców. Do chwili obecnej nagrody otrzymało 1045 powstańców. W budżecie miasta zarezerwowanych na ten cel jest 9 mln zł.

Zwolnienia z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej   
Uchwała Rady Miasta (podjęta na sesji 19 kwietnia 2018r.) pozwoliła na wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym uczestników powstania warszawskiego, poprzez całkowite zwolnienie z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (DPS).

Osoby uprawnione przebywające już w domach pomocy społecznej będą zwolnione z odpłatności od 1 stycznia 2018 r. Obecnie w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy przebywa 34 weteranów, w tym 12 powstańców.

Dom dziennego wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej 9
Miasto zakończyło konsultacje społeczne dotyczące domu dziennego wsparcia dla powstańców warszawskich, który powstanie przy ul. Hrubieszowskiej 9. Trwały one od 15 lutego 2018 r. Pierwsze spotkania, na których omawiano projekt z powstańcami warszawskimi odbyły się 28 lutego w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Rezultaty konsultacji są podstawą do przygotowania Programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości, w której dom wsparcia będzie miał swoją siedzibę.

Dom przy ul. Nowolipie 22
Zanim powstańców przyjmie dom przy ul. Hrubieszowskiej, kombatanci będą korzystać z tymczasowego domu dziennego wsparcia w miejskim lokalu przy ul. Nowolipie 22. Miasto podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Monopol Warszawski na utworzenie tej placówki.

Stowarzyszenie zaplanowało kompleksowy program zagospodarowania tego miejsca. Placówka będzie działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach 10.00-18.00.  Usługi i świadczenia dla powstańców będą bezpłatne.
Uruchomienie placówki planowane jest w rocznicę zakończenia powstania warszawskiego – 2 października 2018 r.

Koszty dwuletniej (2018-19) działalności placówki zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy i wyniosą 1,637 mln zł.

Wcześniejsze działania
Pomoc w życiu codziennym i utrzymaniu samodzielności
Na rzecz powstańców pracują, dotowane przez miasto, organizacje i fundacje. Jest ich 5:
– Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża,
– Fundacją Cultura Memoriae,
– Fundacją Pomoc Potrzebującym,
– Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich,
– Fundacją ART.

Opieka zdrowotna
Wizyty powstańców u lekarzy różnych specjalności oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne są dostępne w:
– szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego, przy al. Solidarności 67,
– przychodni SZPZLO Warszawa- Mokotów przy ul. Litewskiej 11/13,

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski