SZUKAMY OSÓB – WSPÓŁCZESNEJ RODZINY (RODU) ORDONA

      SZUKAMY OSÓB – WSPÓŁCZESNEJ RODZINY (RODU) ORDONA

    Ppor. artylerii Królestwa Polskiego, Julian Konstanty Ordon, ur. 15/16 X 1810 r w Warszawie z rodziców Karola Franciszka i Marianny z Naimskich Ordonów, niestety, nie pozostawił po sobie potomków (nie ożenił się). Całe swoje życie poświęcił wojsku i Ojczyźnie. Jednak miał na tyle liczną rodzinę – rodzonych braci i siostrę oraz kuzynów, choćby ze strony stryja Ludwika, noszących to samo nazwisko ORDON, że jest wielce prawdopodobne, iż do dziś żyją potomkowie rodu Ordon.

     W Polsce żyje obecnie ok. 1800 osób noszących nazwisko Ordon. Najliczniej zamieszkują Tarnobrzeskie, Częstochowskie, Katowickie i Tarnowskie. Ile spośród tych osób może być związanych, oprócz nazwiska, przede wszystkim węzłami rodowymi z Julianem Ordonem? Oto jest pytanie, na które szukamy odpowiedzi.

Najbliższe pokrewieństwo z bohaterem Reduty, nazwanej Jego imieniem w wierszu Adama Mickiewicza, mogą mieć potomkowie rodzonych i przyrodnich braci oraz siostry Juliana Ordona. 1: Emilian-Aleksander, starszy brat, ur. w 1809 r, absolwent prawa w Uniwersytecie Warszawskim, zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu w latach 1839-44; w Końskich (1845-570 i w Kancelarii Ziemian w Kaliszu); 2: Józef, ur. w 1811/12 r., uczestnik Powstania Listopadowego, emigrant, osiadły w Hamburgu; 3: Ludwik, ur. ok. 1812/13 r., 4: Aleksander-Karol, ur. w 1815 r, mieszkający w Warszawie, urzędnik, zamieszkały przy ul. Nowolipki w 1854 r. i przy ul. Chłodnej nr 37 w 1870 r jako emeryt; 5:Franciszek-Ksawery, ur. w 1825 r.

Nasze pytanie-apel brzmi: czy żyją w Polsce lub za granicą potomkowie w/w braci i siostry Juliana Ordona? Jeśli tak – odezwijcie się. Również apel ten kierujemy do potomków w/w Ludwika, stryja Juliana Ordona, a także do innych osób związanych węzłami krwi z szeroko rozumianym rodem Ordonów.

Jeśli Państwo posiadacie w swoich archiwach domowych dokumenty, lub przechowujecie pamięć o związkach rodowych z Julianem Ordonem, prosimy o nawiązanie kontaktu ze Stowarzyszeniem Reduta Ordona.

Liczymy także na pomoc ze strony archiwistów, genealogów, historyków, a także przedstawicieli administracji państwowej (w tym IPN, Archiwum Wojska Polskiego), mających dostęp do różnych dokumentów archiwalnych. Może tą drogą przeszłość rodu Ordonów stanie się bliższa.

Chcielibyśmy, aby podczas rokrocznych uroczystości przy pomniku obrońców Reduty 54, również znaleźli się przedstawiciele współczesnej familii rodu Ordona.

Natomiast internautów prosimy o wszelką pomoc w odszukiwaniu powinowatych Juliana Ordona m.in. poprzez umieszczenie na swoich stronach powyższego apelu. Dzięki temu krąg odbiorców rozszerzy się. Oby wspólnie udało się wypełnić lukę pokoleniową w genealogii rodu Ordonów .

(Fot: Jan Rozmarynowski, Wikipedia.pl)

STOWARZYSZENIE REDUTA ORDONA

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły