Dzięki publikacji Portalu Warszawskiego, wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie przetargu do jednej z części projektu „Zazieleńmy Ulice”

Urząd Zamówień Publicznych wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie przetargu do jednej z części projektu „Zazieleńmy Ulice”, prowadzonego przez Zarząd Zieleni. Chodziło o wizualizację do zwężenia ul Puławskiej.

Przyczyniła się do tego publikacja naszego materiału z 28 maja tego roku. Chodziło o „Z przedstawionych na stronach BIP dokumentów wynika, iż przetarg na część 16 projektu (koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic Warszawy – część D) wygrała spółka RS Architektura Krajobrazu.

    Ze strony internetowej spółki wynika, iż jej partnerami są pani Dorota Rudawa i pan Patryk Zaręba. Nie dziwiłoby nas to, gdyby oboje wymienieni państwo nie byli w tym czasie członkami zespołu roboczego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, o czym informuje odpowiednią strona Urzędu Miasta.

    Czy sytuacja taka jest zgodna z prawem o zamówieniach publicznych? Z etyką jak się zdaje, nie ma wspólnego zbyt wiele…” (https://portalwarszawski.com.pl/2018/05/28/jak-ustawia-sie-przetargi-w-warszawie-wystarczy-kolegowac-sie-z-ratuszem/)

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły