Czy Park Skaryszewski też będzie jak nowy?

    Od bardzo długiego czasu różne stowarzyszenie, w tym Portal Warszawski, pisał o fatalnym stanie Parku Skaryszewskiego, który jest niszczony przez kierowców wjeżdzających na teren parku, przez stojące toi toie, i przez miasto, które o park nie dbało. Szkoda, że w wynikach owych konsultacji nie ma nic na temat estetyki tego  miejca, czyli koszmarnych toi toiów, i jeszcze brzydszych koszy na śmieci, czy zniszczonej zieleni

Między 9 a 30 kwietnia 2018 roku Zieleń Warszawska przeprowadziła z mieszkańcami konsultacje.

Rezultatami przedsięwzięcia będą:
• wypracowanie zasad organizowania wydarzeń oraz ruchu i parkowania pojazdów w Parku
• stworzenie transparentnej ścieżki podejmowania decyzji dotyczących organizacji wydarzeń
• zmniejszenie ryzyka sporów dotyczących sposobu użytkowania Parku Skaryszewskiego
• zwiększenie satysfakcji osób odwiedzających oraz mieszkających w jego sąsiedztwie
• modelowe rozwiązania, możliwe do adaptacji i/lub zastosowania w innych warszawskich parkach” – można przeczytać na stronie Zieleni Warszawskiej.
17
Główne wnioski – wydarzenia
70% ankietowanych jest przeciwna organizowaniu targów i kiermaszów w Parku. Ponad 50%
biorących udział w ankiecie wyraża zdecydowaną niechęć do nich. Uzasadniają to przede
wszystkim tym, że: (1) park nie jest ze swej natury miejscem odpowiednim do prowadzenia
handlu, (2) aktywność tego rodzaju wpływa negatywnie na przyrodę oraz (3) ogranicza możliwości
spokojnego odpoczynku.
82% respondentów nie chce, by odbywały się w nim duże imprezy plenerowe, ze sceną,
nagłośnieniem czy stoiskami. Prawie 70% pytanych jest im zdecydowanie przeciwna. Główne przyczyny to: chęć (1) zaspokojenia potrzeby spędzania czasu w strefie ciszy i spokoju, (2) ochrony unikalnej przyrody parku, w szczególności zapewnienia dobrych warunków życia dla zamieszkujących w nim zwierząt.
77% badanych zapytanych o akceptację innych, niż wymienione, wydarzeń w Parku Skaryszewskim
nie wyraziło na nie zgody.
51% uczestników konsultacji akceptuje występy w muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim,
jednocześnie będąc przeciwko koncertom (84%), a także kinu plenerowemu (67%) poza nią.
61% respondentów nie chce zorganizowanych wydarzeń biegowych w Parku z tym, że tylko 18%

badanych nie ma co do tego żadnych wątpliwości, zaś 43% jest „raczej na nie”. 34% uczestników ankiety daje zielone światło imprezom biegowym w taki sposób, że 13% akceptuje je bez zastrzeżeń, a 21% przy spełnieniu określonych warunków. Przeciwnicy podkreślają, że imprezy biegowe utrudniają codzienne korzystanie z parku oraz bywają źródłem hałasu i bałaganu. Zwolennicy wskazują, że Park jest dobrym, naturalnym miejscem do uprawiania biegów – także zorganizowanych – ponieważ dobrze się wpisują w ideę otwarcia tej przestrzeni dla różnych aktywności na świeżym powietrzu.
raport z konsultacji tutaj; http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_z_konsultacji_wydarzenia_w_parku_skaryszewskim.pdf

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski