Wyższe opłaty sposobem na wolne miejsca parkingowe?

    Obecnie w Sejmie znajduje się już m.in. rządowy projekt zmian w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (i kilku innych ustaw), dzięki któremu w przyszłości duże samorządy, czyli miasta lub dzielnice powyżej 100 tys. mieszkańców, będą mogły wyznaczać specjalne strefy płatnego parkowania w centrach tych rejonów. W tych miejscach opłaty będą mogły być znacznie wyższe niż w pozostałej części miasta lub dzielnicy. Zdaniem ministra to najlepszy sposób na zwiększenie liczby wolnych miejsc parkingowych.

„Według Ministerstwa Infrastruktury najlepszym sposobem na zwiększenie liczby miejsc parkingowych w dużych miastach jest… podniesienie opłat za parkowanie. O budowie parkingów podziemnych, wzorem innych metropolii, nie ma mowy w ministerialnych planach.

  • Posłowie PiS zapytali Ministerstwo Infrastruktury, jakie ma pomysły na to, by zmniejszyć problem braku parkingów w dużych miastach
  • Zdaniem ministerstwa najlepszym sposobem na poprawę sytuacji jest podwyższanie opłat za postój
  • Niestety minister w swojej odpowiedzi nie wspomina o budowie infrastruktury parkingowej albo innych sposobach na poprawę komunikacji w centrach miast

Niedawno grupa posłów PiS wystosowała interpelację do Ministerstwa Infrastruktury, pytając o rozwiązania prawne, które mogłyby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych dostępnych w miastach, szczególnie tych największych. Posłowie chcieli wiedzieć, co rząd robi, by dążyć do poprawy trudnej sytuacji, jaka panuje w centrach większości dużych, polskich miast.”

więcej tutaj; https://www.onet.pl/?utm_source=moto_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=6e380137-715b-44a2-9a69-45730677a2ee&sid=d0f09d1b-2fb5-4a19-8b82-157893d751db&utm_v=2

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły