Dotarliśmy do dokumentu w sprawie konsultacji „zwężenia Górczewskiej”. Dane szokują!

     Portal Warszawski dotarł do nieoficjalnego raportu, który ma być sumą konsultacji dotyczących sprawy zwężenia ulicy Górczewskiej. Wiemy na 100%, że Miasto Jest Nasze, Zielone Mazowsze oraz wspierające je media, dokonały istnego blamażu, wręcz obrzydliwego kłamstwa i manipulacji przy tym projekcie! I pomyśleć, że ci ludzie chcą rządzić w tym mieście! 

      Za raportem; „Konsultacje społeczne trwały między 3 a 24 kwietnia 2018 roku. W tym okresie mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi mailowo na adres gorczewska@arup.com. Dodatkowo zostało zorganizowanych 6 spotkań konsultacyjnych, w różne dni, w różnych godzinach i kilku lokalizacjach tak, aby umożliwić spotkanie z projektantami i przedstawicielami jednostek miejskich jak największej liczbie mieszkańców.

W trakcie każdego spotkania uczestniczyło co najmniej 4 projektantów firmy Arup oraz kilkunastu przedstawicieli jednostek miejskich, takich jak: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego; Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym;  Biuro Polityki Mobilności i Transportu;  Dzielnica Bemowo; Dzielnica Wola;  Metro Warszawskie Sp. z o.o.;  Zarząd Dróg Miejskich; Zarząd Transportu Miejskiego; Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. 

W czasie konsultacji zebrano UWAGA; 164 maile, i 94 ankiety!

Między 13 a 24 kwietnia zebrano łącznie UWAGA 94 ankiety!

Udział procentowy zebranych ankiet w trakcie poszczególnych spotkań konsultacyjnych  wyniósł nie więcej niż 27%.

Za wariantem W0 (bez zwężenia) opowiedziało się ok. 65 osób

Za Wariantem W1, czyli zwężenia głosowało około 69 osób

Za wariantem W2 – też zwężenie, tylko z drobnymi różnicami w stosunku do W1 tylko 46 osób!

     Podczas spotkań konsultacyjnych uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiety, której pierwsza część była oceną ewaluacyjna przebiegu spotkania. Pozwala to na poprawę jakości spotkań konsultacyjnych wraz z każdym kolejnymi konsultacjami i wypracowaniem najlepszych praktyk dla organizatorów. Ankieta ewaluacyjna składała się z 4 pytań. Pierwsze pytanie składało się z 7 części i dotyczyło przygotowania merytorycznego i organizacyjnego zespołu konsultacyjnego oraz atmosfery i ogólnej organizacji spotkania. Pytanie drugie dotyczyło źródła informacji o konsultacjach społecznych, a pytanie trzecie ogólnej oceny każdego ze spotkań. Pytanie czwarte było otwarte i dotyczyło wyrażenia opinii co podobało się najbardziej w trakcie spotkania, i czego zabrakło. Poniżej przedstawiono wykresy z odpowiedziami dla poszczególnych pytań. W pytaniu 1 należało ocenić poszczególne stwierdzenie poprzez wskazanie najbardziej pasującej odpowiedzi od 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, do 5 – zdecydowanie się zgadzam” (wybrany fragment przez redakcję).

      Dlaczego aktywiści nie podali liczby osób, które wzięły udział w tych konsultacjach.., bo inaczej brzmi 90% od ..Np. 10 osób, inaczej od …tysięcy osób, których tu i tak nie było. Pomimo tylu wyznaczonych spotkań przyszło zaledwie  łącznie 256 osób, co potwierdza, ze nie udało się dotrzeć do wielu mieszkańców z informacją o organizowanych konsultacjach.

    Pytamy zatem, skąd aktywiści i media głównego nurtu wzięły sumę 90% mieszkańców, którzy mieliby być za zwężeniem Górczewskiej???

W chwili obecnej w petycji przeciw zwężeniu Górczewskiej mamy ponad 250 głosów przeciw

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły