19 milionów złotych – na tyle złodzieje okradli warszawiaków w ich domach!

     Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych poprzez zastraszanie, udawanie policjanta, urzędnika czy członka rodziny niestety wciąż zbiera żniwa – tylko w Warszawie, w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku wyłudzono od seniorów ponad 4,3 miliona złotych. W ubiegłym roku ta kwota wyniosła prawie 19 milionów złotych! Policjanci, strażnicy miejscy oraz bankowcy łączą siły i uruchamiają nową kampanię społeczną, która obejmuje zarówno działania informacyjne, jak i operacyjne.

Wyłudzanie pieniędzy od seniorów, którzy z typową dla siebie otwartością, chętnie nawiązują kontakty z obcymi to dla oszustów łatwy sposób na szybkie wzbogacenie się. Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia – na oszustwa najbardziej narażeni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodziny, którzy łatwowiernie dają się zwieść metodzie „na wnuczka” czy „na policjanta”. Ofiarami przestępców padają jednak także osoby, na co dzień rozważne, aktywne w lokalnym środowisku, które poddają się manipulacji i ostatecznie dają się okraść.

     Przygotowana wspólnie akcja obejmuje szereg działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych przez policjantów, strażników miejskich i bankowców. Przygotowaliśmy plakaty, ulotki do rozdawania w bankach, na komisariatach, w siedzibach straży. Dystrybuować będziemy je także na licznych spotkaniach i wykładach – nie tylko z seniorami, ale także z ich dziećmi i wnukami – powiedział asp. sztab. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

W ramach uruchamianej dziś akcji, która jest pilotażem szerszego projektu, w warszawskich placówkach bankowych pojawią się policjanci oraz strażnicy miejscy, wyposażeni w specjalne materiały informacyjne przeznaczone zarówno dla klientów, jak i dla pracowników banków. Plakaty i specjalnie skonstruowane ulotki mają pomóc obu stronom zorientować się w tym, że właśnie dochodzi do próby wyłudzenia – mówi Przemysław Barbrich, dyrektor w Związek Banków Polskich.

Zagrożeniem są także osoby podszywające się pod pracowników firm oferujących np. usługi telekomunikacyjne. Kusząc obietnicą bardziej korzystnych niż dotychczas warunków, podsuwają do podpisu umowy zobowiązujące seniorów do regularnego uiszczania wysokich opłat na konta prywatnych przedsiębiorstw.

     Metody stosowane przez przestępców są ciągle zmieniane i doskonalone, dlatego nie koncentrujemy się wyłącznie na jednym rodzaju oszustw, ale pokazujemy ich pełen zakres. Naszym celem jest dotarcie do seniorów z informacją, że każdy może zostać oszukany. Niezmiernie ważne jest to, żeby o tym problemie informować także dzieci i wnuki seniorów, aby każdy osobiście porozmawiał ze swoimi rodzicami lub dziadkami. Bardzo się cieszymy, że naszą akcję wspierać będą m.in. Metro Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie, Tramwaje Warszawskie, a także TV Student – powiedział Grzegorz Staniszewski, Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Planowania, Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Na potrzeby kampanii opracowano szereg materiałów informacyjnych w postaci m.in. plakatów, ulotek, banerów internetowych, animacji i informatorów. Stworzono także stronę internetową www.SeniorzeNieDajSie.pl, gdzie można szybko dowiedzieć się tego, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak reagować w przypadku próby wyłudzenia.

za; http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/160686,Seniorze-nie-daj-sie-Rusza-wspolna-akcja-stolecznej-Policji-warszawskiej-Strazy-.html

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły