Petycja przeciwko zwężeniu Górczewskiej.

     Działając dla dobra mieszkańców Warszawy (inaczej pojmowanego niż „aktywiści”) zamieszczamy ważną petycję! „Aktywiści” znów kłamią i budują byty, których nie ma! Nie wiadomo ile osób opowiedziało się za zwężeniem, wiemy, że ok. 250 osób brało udział w konsultacjach. Aktywiści z MJN i Zielonego Mazowsza twierdzą, że zwężenia ulicy chce aż 90% mieszkańców! Tezę tę popierają media głównego nurtu! Trzymajmy się faktów! Prosimy nie kłamać!

   Wyrażamy stanowczy protest przeciwko decyzji władz m.st. Warszawy dotyczącej zwężenia ulicy Górczewskiej. Uważamy, że konsultacje społeczne zostały przeprowadzone z  naruszeniem obowiązującego prawa, tj. §1 oraz §2 pkt 2. Uchwały NR LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r., tj.:

1)      Informacja o konsultacjach została  rozprowadzona w sposób, który nie stworzył  warunków do powszechnego uczestnictwa w nich wszystkich zainteresowanych mieszkańców  m.st. Warszawy, w związku z czym, nie dotarła ona do wiadomości ani okolicznych mieszkańców, ani do warszawiaków licznie korzystających z tej arterii i oczekujących na jej przywrócenie w pełnej ciągłości do ponownego użytkowania.  

2)      Na tak przeprowadzonych niereprezentatywnych konsultacjach przedstawiono  do wyboru mieszkańcom tylko dwa warianty do wyboru i oba zawierały opcję zwężenia ulicy, bez propozycji ewentualnego  pozostawienia jej w kształcie sprzed przebudowy.

W takich okolicznościach, powoływanie się na wynik „przeprowadzonych konsultacji” jest w naszym odczuciu  nieuczciwym w stosunku do mieszkańców, którzy nie mieli żadnej sposobności opowiedzenia się za pozostawieniem ul. Górczewskiej w kształcie sprzed przebudowy.

Jesteśmy przekonani, że zwężenie doprowadzi do nieustannego korkowania ulicy, smogu, hałasu, a w konsekwencji  szkód na zdrowiu mieszkańców nie tylko ulicy Górczewskiej, ale także i ulic sąsiednich. Najpierw jako mieszkańcy zaciskaliśmy zęby z uwagi na budowę metra, a teraz proponowane jest rozwiązanie, które nadal będzie nam uniemożliwiać sprawne korzystanie z ulicy, poprzez wydłużenie czasu codziennych podróży do/z pracy czy szkoły, a metro niestety jeszcze nie  dojeżdża wszędzie. Nie bez znaczenia jest również sukcesywna likwidacja przez ZTM kolejnych potrzebnych mieszkańcom połączeń tramwajowych i autobusowych oraz brak reakcji na petycje mieszkańców o wstrzymanie tych likwidacji.

Zwracamy uwagę, że na pewno warto rozważyć ewentualne zmiany na ulicy Górczewskiej pod warunkiem ich nanoszenia na stan ulicy sprzed budowy metra. W innym wypadku czeka nas katastrofa komunikacyjna, jaką już dziś obserwujemy na ulicach, które przejęły obecny ruch z zamkniętej ulicy Górczewskiej,

W odpowiedzi na zmanipulowane konsultacje społeczne, w których podobno 90% osób w nich uczestniczących „poparło”  te szkodliwe dla mieszkańców rozwiązania, wyrażamy stanowczy sprzeciw –  NIE DLA ZWĘŻENIA GÓRCZEWSKIEJ! Podpisz petycję przeciwko złej woli aktywistów, którzy chcą zablokować całe miasto wbrew mieszkańcom. Ulica Górczewska powinna zostać przywrócona do kształtu sprzed budowy drugiej linii metra.

tu można podpisać petycję; https://www.petycjeonline.com/protest_przeciw_zweniu_ul_gorczewskiej_w_obrbie_dzielnic_wola_oraz_bemowo

zdj. wikipedia

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski