Polska płonącym śmietnikiem Europy. 27 czerwca sejm w trybie pilnym ma zająć się problemem

     „Ściągamy do kraju śmieci, których nie chcą już Chińczycy, a nawet Australijczykom opłaca się wysyłać je do nas. Na spaleniu blisko miliona ton odpadów, które importujemy, zarobić można ponad 200 mln zł. – Rzecz w tym, że nikt nie wie ile tego naprawdę przyjechało – mówi money.pl Hanna Marliere z Green Management Group.

Pewne wyobrażenie o rosnącej skali problemu dają informacje, które odszukać można w Rejestrze Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany i zawiera zgłoszenia oraz decyzje w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Widać wyraźnie coraz szerzej napływającą do Polski masę śmieci z UE. Według rejestru GIOŚ, było to ponad 733 tys. ton w 2017 r., 701 tys. ton w 2016 i zaledwie 367 w 2015 r. Przeglądając rejestr, bardzo dokładnie widać, skąd najczęściej przyjeżdżają do nas odpady. W miejscu tabeli ze zgłaszającymi wysyłkę odpadów królują firmy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii.

Jak wyjaśnia GIOŚ w 2017 r. wydał 184 decyzje dotyczące przywozu odpadów do instalacji zlokalizowanych na terenie Polski, w tym 150 zezwoleń na przywóz odpadów na łączną masę 657,5 tys. ton oraz 34 decyzje sprzeciwiające się przywozowi odpadów na łączną masę ponad 357,9 tys. ton.”

Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zajmą się pilnymi rządowymi projektami zmian w ustawach dotyczących gospodarki odpadami. Sejm rozpatrzy także rządowy projekt dopłat do czynszów w najmowanych mieszkaniach oraz nowelę ordynacji podatkowej.

     Z informacji umieszczonej na stronie internetowej Sejmu wynika, że na posiedzeniu zaplanowanym na środę 27 czerwca odbędą się pierwsze czytania pilnych rządowych projektów nowelizacji ustaw: o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ponadto w porządku obrad jest rządowy projekt o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Posłowie zajmą się też w pierwszym czytaniu rządowym projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz rządowym projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Pierwszy projekt dotyczy, jak informuje Sejm na swojej stronie internetowej, wprowadzenia systemu dopłat do czynszu w pierwszych latach najmu mieszkania, który będzie adresowany do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (zależnym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania. Drugi projekt wprowadza zmiany obejmujące przepisy dotyczące blokad rachunków bankowych.

za; https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/odpady-zgierz-pozar-recykling,208,0,2407376.html

zdj. Warszawa w Pigułce

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły