Co z gazociągiem przez park Młocinski?

      Wczorajsze spotkanie w urzędzie w sprawie planowanego przebiegu gazociąg przez Bielany pokazało, że potrzebne są zmiany. Widać, że zadziałał brak wiedzy, skoro planowana jest degradacja nowych terenów, zamiast przeprowadzenie gazociągu przez tereny już mocno zdegradowane, czyli przez instalacje przetwarzające odpady, które w mieście są niepotrzebne. Brakuje dobrego planowania, ponieważ zamiast budować gazociąg długości 7 km, przez park Młociński metoda droższą (podziemną) o 5 mln na 1 km, należy wykupić z 3 nieruchomości i poprowadzić rurociąg długości 6 km przez Łomianki koło Auchan. Będzie o wiele taniej i mniej będzie trzeba wyciąć drzew …

Oczywiście przedstawiciel Gaz System przyznał z szczerze, że zaplanowano przesunięcie gazociągu według pierwotnej trasy, czego efektem będzie zniszczenie nowego placu zabaw. Zrobiono to, ponieważ pan marszałek województwa przysłał pismo, w którym napisał, że planuje rozbudowę 'nowoczesnej’ regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w mieście… A tymczasem nowoczesna gospodarka odpadami, to segregacja u źródła przez mieszkańców oraz spalarnia jak w Wiedniu…

Pan Dyrektor z Gaz system mówił o zrównoważonym rozwoju oraz liczeniu się z głosem lokalnej społeczności, zatem powinien zmienić trasę gazociągu… W urzędzie została zaproponowany przebieg czerwony, który omija ‘parki śmieciowe’ oraz niszczy plac zabaw – zatem konieczne są zmiany…

Mieszkaniec Bielan

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski