Metro Warszawskie unieważnia toczące się postępowanie na budowę odcinka zachodniego II linii metra.

      „Przyczyną jest poważne naruszenie procedur: ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert nie zostało skutecznie przesłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, co zaburza zasady konkurencji .– Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym możliwym terminie. Sądzimy, że na przełomie lipca i sierpnia będziemy dysponować ofertami w nowym przetargu – zapowiada Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego.
     Przedmiotem postępowania jest budowa 2-kilometrowego odcinka zachodniego II linii metra od stacji C6 Księcia Janusza do stacji C4 Powstańców Śląskich wraz z torami odstawczymi. To miało być już ostatnie postępowanie na rozbudowę II linii (dwa pozostałe przetargi – na dalszy odcinek zachodni od stacji C4 Powstańców Śląskich do C1 Połczyńska wraz z STP Mory oraz na odcinek wschodni-północny, od stacji C-18 Trocka do stacji C21 Bródno przy Rembielińskiej są w toku, przed wyborem zwycięzcy).

    Ostatecznie jednak Metro Warszawskie zostało zmuszone do unieważnienia przetargu. – Nastąpiło uchybienie proceduralne, które jest niemożliwe do usunięcia. Z analizy prawnej wynika, że to jedyne możliwe rozwiązanie – mówi Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego. Jak informuje spółka, 15 maja wraz z odpowiedziami na pytania potencjalnych wykonawców został przeniesiony termin składania ofert z 25 maja na 15 czerwca 2018 r. Metro Warszawskie przygotowało też standardowy formularz do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) z informacją o nowym terminie, gdyż każda taka zmiana musi zostać opublikowana w dzienniku urzędowym UE.

      29 maja – czyli po pierwotnym terminie składania ofert – Metro powzięło informację o „braku skutecznego przesłania do publikacji informacji o zmianie terminu składania i otwarcia ofert”. W tym dniu zamawiający przesłał ogłoszenie o zmianie terminu, które zostało opublikowane 31 maja.

    Zmiana terminu składania ofert powinna zostać obowiązkowo opublikowana w suplemencie do dziennika urzędowego UE. Procedura przewidziana w prawie zamówień publicznych nie została w tym aspekcie dochowana: informacja o zmianie terminu składania ofert została skutecznie przesłana po terminie, wynikającym z pierwotnego ogłoszenia, opublikowanego przez UPUE. Doprowadziło to do rozbieżności między treścią specyfikacji zamówień a treścią ogłoszenia przekazanego do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Tego typu sytuacja spowodowała, że potencjalni wykonawcy – przyjmując, że termin składania ofert minął – mogli nie przygotować i nie złożyć oferty.

    Unieważnienie przetargu oznacza kilkumiesięczne opóźnienie całej inwestycji. – Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym możliwym terminie. Sądzimy, że na przełomie lipca i sierpnia będziemy dysponować ofertami w nowym przetargu – zapowiada Bartoń.”

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski