Walczymy o plan ochronny dla działek przy Waszyngtona. Przeczytaj naszą petycję!

      Przez prawie 12 lat burmistrz Kucharski nie zadeklarował wciąż formalnie jaki program ochronny przewiduje dla ROD przy ul. Waszyngtona.

Wczoraj przybyło ok. 40 osób, i zadeklarowały, że na nasz kolejny wiec przyjdzie nas dwa razy więcej!

Będziemy tak długo się spotykać, dopóty nie otrzymamy do ręki dokumentu poświadczającego, że teren ten jest nienaruszalny!

Tu można przeczytać naszą petycję; Działki-ost

A tu nasza fotorelacja;

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski