Dzisiaj (7 czerwca 2018) o godz. 10.20 zmarła śp. Barbara Wachowicz-Napiórkowska. Pisarka polskiego losu. Honorowa Obywatelka Miasta Stołecznego Warszawy.

     Autorka książek, wystaw, spektakli poświęconych Wielkim Polakom, takim jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Tadeusz Kościuszko, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, a także cyklu „Wierna Rzeka Harcerstwa” poświęconego najsławniejszym Harcerzom Polskim.

Na jej książkach się wychowaliśmy i wielokrotnie bywaliśmy na jej autorskich spotkaniach.

Wyróżniona przez Episkopat Polski najwyższą nagrodę „Totus – Polski Nobel „: „za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu, pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia i cenną działalność dla kultury Kresów Wschodnich”.

Dama Orderu Uśmiechu, niezliczonych orderów państwowych i medali.

A. Golimont

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.