Dalekosiężne plany Tramwajów Warszawskich zakładają przedłużenie trasy tramwajowej wzdłuż Modlińskiej z Żerania w kierunku Tarchomina.

    Spółka zamawia właśnie szczegółowe badania gruntu znajdującego się obok już postawionego mostu tramwajowego nad Kanałem Żerańskim. To dopiero początek drogi w kierunku realizacji tej trasy tramwajowej.
Od dawna pojawiają się głosy o przedłużenie trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Modlińskiej z Żerania na Tarchomin. Połączyłaby ona dwa istniejące odcinki sieci. Na razie jednak inwestycja nie znajduje się na liście priorytetów, którą warunkują projekty unijne. Nie oznacza to jednak, że nic w sprawie tej trasy tramwajowej się nie dzieje.

    Tramwaje Warszawskie zleciły szczegółowe badanie gruntu obok mostu nad Kanałem Żerańskim. Obiekt został wybudowany przed laty właśnie z myślą o linii tramwajowej. Przygotowania, jak informuje spółka, obejmą na początek odwierty i opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z analizą geologiczną.

Jeszcze w tym roku spółka zamierza zlecić analizę ruchową, która odpowie na pytanie, ilu pasażerów będzie korzystać z nowej trasy. Drugi zamawiany dokument to analiza urbanistyczna, która pomoże w odpowiedzi na pytanie, jak przejść przez obszar Żerania. Obecnie rozważane są dwa warianty przebiegu.

W obu wariantach trasa mija po zachodniej stronie istniejącą pętlę tramwajową i autobusową Żerań FSO, a następnie biegnie po zachodniej stronie Modlińskiej. Różne warianty dotyczą przebiegu na północ od Płochocińskiej. Jeden zakłada poprowadzenie torowiska dalej wzdłuż Modlińskiej do skrzyżowania z Trasą Mostu Północnego, a następnie po jej południowej stronie. W rejonie Traktu Nadwiślańskiego torowisko łączyłoby się z istniejącą trasą prowadzącą na Tarchomin. Drugi wariant zakłada poprowadzenie trasy wzdłuż Familijnej i Myśliborskiej do Trasy Mostu Północnego, do istniejącego torowiska. Ten drugi wariant lepiej obsługiwałby perspektywiczną zabudowę Żerania.

     Dopiero te analizy pozwolą na określenie niezbędnego zakresu prac, a co za tym idzie – kosztu realizacji. Wtedy też można będzie powiedzieć coś więcej o możliwych terminach realizacji. Warto jednak mieć na względzie, że harmonogramy do 2023 r. są napięte w związku z realizacją projektów unijnych.

Już teraz jednak spółka przygotowuje wcześniejsze, istniejące odcinki trasy do sprawnej obsługi przyszłego, potencjalnego przedłużenia. Na Jagiellońskiej działają trzy priorytety na skrzyżowaniach, będą wdrażane też kolejne, by przyspieszyć przejazd między Dw. Wileńskim a Żeraniem FSO. Przewidziano przesunięcia przystanków w celu lepszej obsługi znajdujących się przy trasie obiektów, a także przejścia naziemne, ułatwiające dostęp do przystanków.

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły