Kolejna kamienica przy Waliców w Warszawie zabytkiem

    Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kamienicy przy Waliców 12 w Warszawie wraz z terenem posesji, z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe.

Wszystkie trzy obiekty objęte już ochroną przez MWKZ – Waliców 10, 12 i 14 – tworzą ostatni zachowany fragment zwartej zabudowy czynszowej ulicy, która poza tym odcinkiem przetrwała szczątkowo i obejmuje jedynie ostańce w postaci kamienicy pod nr 17 i ściany frontowej dawnego browaru Junga (nr 11).

Kamienica pod nr 12 została wzniesiona po 1912 r. przez Spółkę Budowy Domów „Mieszkanie własne” firmy „A. Ehrenberg, H. Zand, I. Kon, M. Jungbach, i Ch. Złotnicki” w Warszawie i do wybuchu drugiej wojny światowej wielokrotnie zmieniała właścicieli. Budynek ucierpiał już w 1939 r. w wyniku wrześniowych bombardowań, na co wskazują zarówno dawne zdjęcia lotnicze, jak i zachowane dokumenty.

Obiekt przy Waliców 12 zachował w znacznym stopniu oryginalną substancję i stanowi jeden z ostańców ocalałego fragmentu dawnej, tradycyjnie kształtowanej zabudowy czynszowej powstałej po 1910 r., tym bardziej cennej, że niemal już zanikającej w obszarze Woli – dzielnicy, której tkanka miejska uległa daleko idącej dezintegracji wskutek zniszczeń wojennych i późniejszych przekształceń urbanistycznych. Kamienica przy ul. Waliców 12, która podczas wojny funkcjonowała na terenie warszawskiego getta, a jednocześnie przetrwała walki powstańcze, stanowi ważny element tożsamości tej części miasta. Budynek, mimo iż zaprojektowany w niższym standardzie niż sąsiednie obiekty oraz niezależnie od uszkodzonej i nieodtworzonej w pierwotnej postaci fasady, jest wciąż obiektem o czytelnej bryle, wyrazistej artykulacji elewacji frontowej oraz o charakterystycznym dla budownictwa tego okresu układzie funkcjonalnym i repertuarze rozwiązań wykończeniowych.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
zdj. wikipedia

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły