Pomnik Wdzięczności wciąż stoi. Komentarz wybitnego varsavianisty!

     Nasze zdanie znacie. Ale nieoczekiwanie przyszło wsparcie ze strony wybitnego varsavianisty! Dziękujemy panie Januszu!

Znajdujący się na osi głównej alei parku Skaryszewskiego tzw. pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej powinien zostać zdemontowany w terminie do 31 marca 2018 r. Nadal jednak stoi. Radny Dzielnicy Praga-Południe Paweł Zalewski nie otrzymał na razie ze strony podległych ratuszowi instytucji odpowiedzi na interpelację z zapytaniem o termin demontażu monumentu. (ale dostał Portal Warszawski, i mamy słowo Michała Krasuckiego, że pomnik ma być zdemontowany!)

     Monument zwany oficjalnie pomnikiem Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w Warszawie lub krócej: pomnikiem Wdzięczności, został odsłonięty w parku Skaryszewskim we wrześniu 1946 r. Początkowo był tam grób 26 żołnierzy sowieckich poległych w 1944 r. W 1968 r. szczątki ekshumowano w związku z przebudową ronda Waszyngtona i przeniesiono na cmentarz przy ul. Żwirki i Wigury, natomiast sam pomnik przesunięto w głąb głównej alei parku.

     Monument propaguje nie tylko symbole stalinowskiego systemu totalitarnego, lecz także sowieckie i rosyjskie dążenia imperialne. W Rosji nadal żywa jest tradycja, zgodnie z którą ziemię naznaczoną krwią rosyjskiego żołnierza uważa się po prostu za rosyjską.

     Ustawa z 22 czerwca 2017 r. zobowiązywała właściciela lub użytkownika wieczystego terenu zajmowanego przez takie monumenty do ich usunięcia w terminie do 31 marca 2018 r.”

Janusz Sujecki

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski