Strategia Warszawa2030: Więcej pieniędzy na infrastrukturę

     Strategia Warszawa2030 w budżecie miasta – władze Warszawy zaproponują warszawskim radnym przyjęcie zmian w budżecie miasta, które przybliżą Warszawę do wizji stolicy przyszłości. Największa z nich dotyczy dokończenia budowy II linii metra.

To będą największe zmiany w budżecie miasta od 2014 r. a są one odzwierciedleniem zapisów Strategii Warszawa2030 – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Określiliśmy obszary, które wymagają inwestycji i na nie będą przeznaczone środki.

Te obszary to programy z określonym budżetem, w których w najbliższych latach będą umieszczane konkretne inwestycje:

  • 213 mln zł – program rozwoju edukacji w latach 2019 – 2023;
  • 200 mln zł – rozwój sieci żłobków w latach 2019 – 2024;
  • 131 mln zł – program budowy i modernizacji dróg w latach 2021 – 2024 (m.in. przebudowa ul. L. Kondratowicza, Górczewskiej, ronda R. Dmowskiego, pl. Na Rozdrożu);
  • 125 mln zł – program polityki zdrowotnej w latach 2019 – 2023 (m.in. modernizacje szpitali i przychodni);
  • 86 mln zł – program rozwoju infrastruktury miejskiej w latach 2020 – 2023 (m.in. zieleń, centra lokalne, edukacja ekologiczna);
  • 50 mln zł – program rozwoju infrastruktury przyjaznej seniorom w latach 2020 – 2022 (m.in. centra integracji, domy opieki społecznej;
  • 30 mln – budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie w latach 2020 – 2023;
  • 30 mln zł – tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2020 – 2023;
  • 15 mln zł tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu w latach 2020 – 2023.

Dzięki dobremu zarządzaniu budżetem i oszczędnościom w stosunku do wcześniejszych zapisów w  budżecie możemy dokonać zmian nie kosztem innych inwestycji – mówi Iwona Wujastyk, przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Warszawy.

Największa kwota zmian w budżecie to środki na ostatni odcinek drugiej linii metra na zachodzie Warszawy – trzy stacje na Bemowie i stację techniczno-postojową Mory (425 mln zł). Druga linia metra w całości ma być gotowa w 2023 r.

To dobra, oczekiwana przez mieszkańców Bemowa decyzja – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Pozwoli nam to rozstrzygnąć przetarg na budowę

za; http://www.ztm.waw.pl/informacje.php?i=1520&c=98&l=1

zdj. PW

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły