Tak wygląda miejsce uświęcone krwią Polaków!

„tak wygląda miejsce uświęcone krwią Polaków. Jedna z tablic Tchorka przy Wolskiej. W tym miejscu hitlerowcy zabili i spalili 6000 Polaków.

Tablica jest na terenie dawnego Fotonu. Drzwi obok tablicy prowadziły do laboratorium pawilonu foto.
Na pierwszym piętrze była świetlica. W tym miejscu, w 44 roku, zginęli niemal wszyscy pracownicy fotonu.
Oraz ówczesny i ostatni, prywatny właściciel, Kazimierz Franaszek i jego rodzina…”

My do siebie dodajmy, że tam to miejsce to syfi, kiła i mogiła.

Gdzie jest Ratusz Wola?

za; https://www.facebook.com/groups/532339066790012/permalink/1917162098307695/

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły