Jak ustawia się przetargi w Warszawie? Wystarczy kolegować się z ratuszem!

    Tym razem pragniemy zwrócić uwagę naszych szanownych Czytelników na pewne interesujące powiązania, które mają miejsce w prowadzonym przez Zarząd Zieleni miasta stołecznego Warszawy projekcie „Zazieleńmy Ulice”.

    Z przedstawionych na stronach BIP dokumentów wynika, iż przetarg na część 16 projektu (koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic Warszawy – część D) wygrała spółka RS Architektura Krajobrazu.

    Ze strony internetowej spółki wynika, iż jej partnerami są pani Dorota Rudawa i pan Patryk Zaręba. Nie dziwiłoby nas to, gdyby oboje wymienieni państwo nie byli w tym czasie członkami zespołu roboczego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, o czym informuje odpowiednią strona Urzędu Miasta.

    Czy sytuacja taka jest zgodna z prawem o zamówieniach publicznych? Z etyką jak się zdaje, nie ma wspólnego zbyt wiele…

    Czy sytuacja taka jest zgodna z prawem o zamówieniach publicznych? W każdym bądź razie, z etyką na pewno niewiele…

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.