Ratujmy kwiaciarnie, miejsce ludzkiej pracy!

#RatujmyKwiaciarnie!!!

„Przekazuję list właścicieli kwiaciarni przy Cmentarzu Wolskim i Cmentarzu powstańców Warszawy ws. likwidacji kwiaciarni przez m. st. Warszawy.

Szanowni Państwo,

    W imieniu właścicieli kwiaciarni umiejscowionych przy Cmentarzu Wolskim oraz Cmentarzu Powstańców Warszawy pragniemy wyrazić swój sprzeciw w związku z likwidacją naszych działalności handlowych. Nasze kwiaciarnie oraz kiosk umiejscowione są w okolicy Komendy Stołecznej Policji – Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą przy ul. Wolskiej 174. W punkcie tym kiosk funkcjonuje od 40 lat, pierwsza z kwiaciarni istnieje od 30 lat natomiast duga od lat 20.

Nasze pawilony stoją tam od tego czasu w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na zasadzie dzierżawy gruntu. Prowadzimy działalność handlową artykułami związanymi z utrzymaniem grobów – kwiatami i zniczami. Codziennie, od kilkudziesięciu lat zaspakajamy potrzeby klientów, którzy uczestniczą w pogrzebach na terenie Cmentarza Wolskiego, oraz uczestniczą w uroczystościach obchodzonych na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy. Codziennie również obsługujemy klientów odwiedzających swoich bliskich na Cmentarzu Wolskim oraz Cmentarzu Powstańców Warszawy a także osoby chcące Oddać Pamięć poległym w Powstaniu Warszawskim.

W roku 2014 otrzymaliśmy od Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy nakaz przebudowy naszych pawilonów zgodnie z wytycznymi Wydziału Infrastruktury w ramach rewitalizacji Cmentarza Powstańców Warszawy. W lipcu 2014 roku zakończyliśmy wszystkie prace związane z przebudową i dostosowaniem się do otrzymanych wytycznych. Kwiaciarnie oraz infrastruktura wokół została dostosowana do planów. Zostaliśmy zapewnieni przez urzędników Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy o zakończeniu dalszej rewitalizacji terenu, na którym znajdują się kwiaciarnie oraz kiosk, natomiast już w listopadzie 2014 pojawiły się plany zagospodarowania, które przewidują usunięcie naszych punktów. Dodamy, że wszystkie sprawy związane z przebudowami kwiaciarni wiązały się z olbrzymimi nakładami finansowymi, które musieliśmy ponieść. Dotyczy to dostosowania konstrukcji pawilonów do wytycznych, stworzenie projektów architektonicznych oraz innych czynności związanych z przebudową. W dniu 24 maja 2018r. ma odbyć się LXVII sesja Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy.

     Projekt prowadzony jest przez Komisję Ładu Przestrzennego. W powyższym projekcie nasze dwie kwiaciarnie oraz kiosk nie istnieją, zostały wymazane ze starego planu. W miejscu naszych lokalizacji na planach widnieje trawnik. Tu zaczyna się nasze rozgoryczenie. Jednym ruchem urzędniczej ręki, zostaliśmy pozbawieni perspektyw na dalsze prowadzenie działalności w obecnym miejscu. Bez żadnych informacji, konsultacji i negocjacji wymazuje się naszą wieloletnią pracę na rzecz klienta z pełnym poszanowaniem miejsca, w którym się znajdujemy. Byliśmy zapewniani, że rewitalizacja z 2014 roku jest konieczna i finalnie zakończy zmiany w naszej lokalizacji. Tak się jednak nie stało. Jak widać dla urzędników nie znaczymy nic i po wykonaniu przebudowy, comiesięcznym płaceniu wszystkich zobowiązań (dzierżawy, podatki, opłaty) zostajemy pozbawieni dalszych perspektyw. Apelujemy do Państwa o ponowne przeanalizowanie naszej sytuacji. Spojrzenie na sytuację w aspekcie ludzkim. Kolejny raz zwykły „szary Kowalski” zostaje zmieciony przez urzędniczą machinę bez możliwości obrony swojego stanowiska. Co miesiąc systematycznie do budżetu Gminy wpłacamy bez zaległości pełne opłaty związane z prowadzeniem naszej działalności. Rocznie jest to kwota ok 60 tysięcy zł, tylko za jedną kwiaciarnie. Czy naprawdę chcecie Państwo zniszczyć kolejną małą działalność gospodarczą, celem kilku m2 trawnika? Apelujemy o ponowne rozważenie kwestii likwidacji kwiaciarni oraz kiosku.

W załączniku przesyłamy zdjęcia kwiaciarni i kiosku po przebytej rewitalizacji. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy – druk nr 2103 + A będzie poddany głosowaniu na LXVII sesji Rady m. st. Warszawy w dniu jutrzejszym 24 maja br. Nasza lokalizacja na Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy znajduje się w punkcie 6 KPP. (…) mail: ratujmykwiaciarnie@gmaiil.com Prosimy o pomoc.

Radny Filip Frąckowiak

za; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2146725765573012&id=1682924735286453

zdj. wikipedia

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski