Wojewódzkie „Raporty o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C)”.

    Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował 16 wojewódzkich „Raportów o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C)”.

Jest to dopełnienie „Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C)”, który został opublikowany w grudniu 2017. Wspomniane Raporty zawierają informacje wzbogacone o wyniki badań zabytków na poziomie powiatów.

Kompleksowy Raport, został przygotowany w ramach realizacji zadań Krajowego programu ochrony i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017. Publikacja powstała w oparciu o całościowe dane zgromadzone przez NID w latach 2009-2015 podczas terenowej weryfikacji zabytków nieruchomych i badań terenowych.

    Raporty wojewódzkie zawierają szczegółową prezentację zasobu i stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru (księgi A i C) z uwzględnieniem ich funkcji, czasu powstania i materiału, z wyodrębnieniem obiektów wpisanych na listę Pomników Historii i Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Materiał będący wynikiem wieloletniej pracy pracowników Instytutu, stanowi również zbiór rekomendacji i może służyć określeniu niezbędnych działań mających na celu poprawę stanu obiektów zabytkowych, a tym samym zwiększenie szans na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C) – wersje pdf dla poszczególnych województw:

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3788

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły