Ulica Puławska zmieni się…”zielona fala”, drogi rowerowe i nie tylko.

    Przebudowa węzła „Wyścigi” i dostosowanie go do ruchu rowerowego, nowe chodniki, drogi dla rowerów, zieleń i modernizacja sygnalizacji świetlnych Znaczna część robót już trwa. Są też przetargi na budowę nowej drogi rowerowej do granicy miasta i na wprowadzenie „zielonej fali” wzdłuż ul. Puławskiej.

Prace podzielone są na etapy. Po pierwsze dostosowanie węzła „Wyścigi” do ruchu rowerowego. Miejsce to było do tej pory niemal niedostępne dla rowerzystów. Prace są już zaawansowane i obejmują dostosowanie istniejących kładek, przejścia podziemnego i przepustu pod ul. Puławską do ruchu rowerów.

W poniedziałek, 14 maja rozpoczęło się betonowanie rampy zjazdowej z kładki nad ul. Gintrowskiego. Aby było to możliwe wcześniej ZDM wykonał fundamenty i słupy, na których opiera się konstrukcja rampy.

    Po zalaniu betonem kładka otrzyma nawierzchnię z żywicy, zamontowane będą też balustrady. Równolegle trwają prace w przejściu podziemnym oraz wewnątrz przepustu pod ul. Puławską, wzdłuż Potoku Służewieckiego. ZDM szpachluje i maluje ściany. Przed drogowcami jeszcze m.in. układanie nowej nawierzchni i montaż oświetlenia. Prace na węźle mają się zakończyć w czerwcu.

Drugi etap to remont istniejącej trasy rowerowej na odcinku od węzła do skrzyżowania z ulicami Poleczki i Pileckiego. Po zachodniej stronie Puławskiej remontowany jest ciąg pieszo-rowerowy. Te prace są już na ukończeniu. Po stronie wschodniej dodatkowo pojawią się nowe chodniki. Po zakończeniu tych robót rozpocznie się budowa brakującego odcinka drogi rowerowej od ul. Domaniewskiej do węzła „Wyścigi”. Dzięki temu uzyskamy połączenie z istniejącą drogą rowerową od ul. Domaniewskiej w kierunku Centrum.

Aby domknąć korytarz łączący Mokotów, Ursynów i Wilanów (do granicy miasta), zaplanowana jest także budowa drogi rowerowej po obu stronach ulicy, na odcinku od ul. Żołny do granicy miasta.

„Trwa przetarg, w którym chcemy wyłonić wykonawcę tych prac. Otrzymaliśmy oferty od trzech firm, na kwoty w przedziale 6-10 mln zł (w zależności od części). Dokumenty są teraz analizowane. Po wyborze najkorzystniejszej z nich i dopełnieniu niezbędnych formalności przystąpimy do prac w terenie” – pisze ZDM.

Źródło: ZDM, Warszawa w Pigułce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.