Realizacja trasy S7 w proponowanym wariancie, zniszczy znaczną część Warszawy?

    „W dniu wczorajszym złożyliśmy odwołanie od decyzji RDOŚ w Warszawie ws. uwarunkowań środowiskowych dotyczących wyboru wariantu nr II przebiegu trasy S7 przez Warszawskie Bielany oraz Bemowo – informuje Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego.

    W toku postępowania administracyjnego złożyliśmy wniosek o uzupełnienie dokumentacji środowiskowej o wariant nr III przebiegu tej trasy idący śladem torów kolejowych na Hutę. O uwzględnienie takiego wariantu przebiegu trasy S7 wnioskowało także kilka tysięcy mieszkańców Bielan i Bemowa.

Odwołanie to będzie jeszcze uzupełniane, nad czym obecnie pracują środowiska społeczne.

Tymczasem prezentujemy pełna treść złożonego przez nas w dniu wczorajszym odwołania; https://www.facebook.com/Kukiz15Bemowo/posts/598200133875412

Z analizy dokumentacji Raportu Środowiskowego wynika, że RDOŚ poświadczył nieprawdę, twierdząc jakoby inwestycja została uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Takiego uzgodnienia, m,in związanego z pozwoleniem zniszczenia części Fortu Wawrzyszew Twierdzy Warszawa, nie odnaleźliśmy.

tu pełną treść odwołania;

tło; Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły