Kolejna kamienica po cichu idzie do zburzenia?

    „Ulica Stalowa 36, kamienica M.Kleinera z 1905 r. Po 5 kontenerze załadowanym po brzegi cegłami i kaflami z pieców zastanawiamy się czy coś ostało się jeszcze w środku? W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o wpis do rejestru zabytków. Trzy miesiące później dostaliśmy odpowiedź od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z prośbą o… uzasadnienie interesu społecznego przemawiającego za w/w wpisem. Na tym wszelkie czynności zakończono. Kurtyna.”

Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły