Spalarnia śmieci w Warszawie już w 2020 roku!

   Ma to być jedna z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie, spełniająca wymogi środowiskowe wyższe niż wymagane prawem. Rozbudowany zakład ma pozwolić efektywnie odzyskiwać energię z odpadów i zmienić sposób ich zagospodarowywania, który do tej pory jest prowadzony w instalacji MBP (mechaniczno-biologicznej) w Radiowie, obsługującej stolicę od ponad 60 lat.

    Oferta spółki Shanghai Electric Power Construction, należącej do koncernu PowerChina, została oceniona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie jako najkorzystniejsza w przetargu rozbudowę spalarni odpadów komunalnych.

    Po rozbudowie zakład będzie dysponować trzema liniami technologicznymi i będzie największą spalarnią odpadów komunalnych w Polsce. Dzięki budowie dwóch linii technologicznych, o łącznej mocy przerobowej ok. 265 tys. ton odpadów rocznie, istniejący zakład na Targówku miałby osiągnąć wydajność na poziomie ok. 305 tys. ton odpadów rocznie. Paliwem dla spalarni mają być zmieszane odpady komunalne, pochodzące z systemu selektywnej zbiórki odpadów, a także frakcja nadsitowa z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

W ramach inwestycji jest też planowana modernizacja zakładu w zakresie sortowania odpadów z selektywnej zbiórki, w tym budowa nowej linii technologicznej o wydajności 30 tys. ton rocznie.

Po rozbudowie zakład w ciągu roku ma być stanie wyprodukować energię elektryczną, która pozwoli zasilić ok. 16 tys. gospodarstw, a także ciepło do ogrzania ok. 12 tys. mieszkań.

     Wg założeń, powstałe w spalarni żużle i popioły paleniskowe będą zagospodarowane poprzez ich waloryzację i przygotowywanie do wykorzystania w budownictwie, np. w drogownictwie. Wydajność instalacji do waloryzacji żużli ma wynosić ok. 90 tys. ton rocznie. Natomiast pyły lotne oraz inne odpady procesowe, pochodzące z oczyszczania spalin, będą stabilizowane i zestalane, a następnie składowane na odpowiednich składowiskach. Wydajność instalacji do stabilizacji i zestalania ma wynosić 25 tys. ton rocznie.

     We wrześniu 2017 r. MPO podpisało z innogy Stoen Operator kontrakt na budowę przyłącza elektroenergetycznego dla rozbudowanej spalarni. Wartość umowy to 17 mln zł.

    Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek, działa od 2001 r. To wielofunkcyjna instalacja, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o możliwościach przerobowych 60 tys. ton rocznie

 

za; http://budownictwo.wnp.pl/powerchina-najwyzej-ocenione-w-przetargu-na-spalarnie-w-warszawie,322480_1_0_1.html

 

matariały MPO

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski