Alkohol na Poniatówce legalny

    W sobotę, 12 maja wchodzi w życie uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na plaży Poniatówka. To drugi teren nad Wisłą, wyłączony z zakazu spożywania napojów alkoholowych.

Uchwała wyznacza obszar, na którym picie alkoholu jest legalne. Chodzi o teren położony na prawym brzegu rzeki Wisły, po obu stronach mostu Poniatowskiego: na odcinku od ostrogi nr 164 na 423 + 650 kilometrze Wisły (od strony południowej) do ostrogi nr 167 na 423 kilometrze Wisły (od strony północnej), na szerokości od linii brzegu Wisły do najbliższej zachodniej granicy gruntowej ścieżki rekreacyjnej o nawierzchni z kruszywa mineralnego, oznakowanej słupkami Wiślanego Systemu Informacyjnego.
Mapka terenu w załączeniu.

Wskazany obszar jest kolejnym po bulwarach nadwiślańskich, na którym stołeczni radni wprowadzili odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym (art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Brzegi Wisły mogą być czyste dzięki warszawiakom

    Korzystając z obszarów, na których dopuszcza się spożywanie napojów alkoholowych pamiętajmy, że są to miejsca przeznaczone dla wszystkich i dbajmy o ich atrakcyjność i czystość. Służba brzegowa regularnie dba o porządek na bulwarach wiślanych, a także na plażach i ścieżkach. W weekendy przy utrzymaniu czystości i opróżnianiu koszy pracuje nawet sześćdziesiąt osób. O tym, jak długo utrzymają się efekty ich działań decydują jednak sami warszawiacy.

Nabrzeża Wisły, zwłaszcza w weekendy odwiedza nawet kilkanaście tysięcy warszawiaków. Utrzymanie tam czystości to dla nas prawdziwe wyzwanie. Wystarczy, że każdy zostawi po sobie jedno opakowanie czy butelkę i już mamy do czynienia z wielotonową górą odpadów. Dlatego, tak ważne jest, aby mieszkańcy wyrzucali śmieci do koszy. Dzięki temu sprzątanie może być prowadzone szybciej  – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

    Służba brzegowa rozpoczyna swoje działania w środku nocy. Aby zdążyć do rana, zamiatacze i sprzątacze wkraczają w weekendy na nabrzeża i bulwary już około godz. 1.00. Swoją pracę kończą zazwyczaj około godz. 7.00. O poranku – do godz. 9.00 – opróżniane są również kosze na śmieci, a tych jest naprawdę dużo. Nad Wisłą znajduje się 278 zwykłych koszy, 125 beczek mogących pomieścić 200 litrów śmieci każda oraz cztery duże kontenery typu „bóbr”, w których mieści się 1m3 odpadów. Dodatkowo, na nadwiślańskich ścieżkach ustawionych jest jeszcze 38 koszy.

    Średnio w weekend zbieranych jest około 30 ton odpadów. Śmieci z koszy, w sobotę i niedzielę, wybierane są trzy razy – około godz. 9.00, 16.00 i 21.00, a w tygodniu dwa razy dziennie. Już wkrótce nad Wisłą pojawią się również dodatkowe zielone beczki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań szklanych. Latem nad Wisłą ponownie prowadzona będzie kampania „Dzielnica Wisła” przypominająca użytkownikom nabrzeży o współodpowiedzialności za czystość.

Ruszyły prewencyjne patrole rowerowe straży miejskiej

Bulwary wiślane, plaża Poniatówka, skwery, parki, okolice szkół – to tylko niektóre
z miejsc, które na rowerach patrolują strażnicy miejscy. Patrole rowerowe kontrolują miejsca, gdzie wiosną i latem szczególnie w weekendy chętnie gromadzą się warszawiacy. Strażnicy zwracają uwagę na osoby zakłócające spokój i porządek, zaśmiecające tereny publiczne, spożywające alkohol, potrzebujące pomocy, a także na właścicieli psów niezachowujących ostrożności przy ich wyprowadzaniu. Patrole rowerowe będą obecne na ulicach Warszawy do końca lata.

za; http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/alkohol-na-poniat-wce-legalny

 

for. E. Lach

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski