Tak się kończy jak odbiera się kompetencje miejskiemu konserwatorowi zabytków!

    Podziwiajcie nowoczesne metody styropianizacji zabytku… ul. Sprzeczna/Zamoyskiego – około 100-letni pawilon straży ogniowej-pożarnej.

    Na naszych oczach zostały zniszczone wzniesione w roku 1878 według projektu Józefa Orłowskiego jako nowa siedziba praskiego oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej. Zbudowane one zostały na placu w trójkącie pierzei ulicy Sprzecznej (obecnie ulica Karola Marcinkowskiego), frontem do ulicy Moskiewskiej – dzisiejszej Jana Zamoyskiego.

     Po tym jak konserwator wojewódzki konserwator odebrał prerogatywy miejskiemu konserwatorowi, ten drugi nie ma możliwości wydawania, niestety, żadnych decyzji! Nie może też powstrzymać owego procederu!!

    „Według wykazów oraz podkładów mapowych miasta budynek nie jest indywidualnie ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, jednak znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków.” – mówi Dorota Gołębiewska

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski