Drobna zmiana na skrzyżowaniu ulicy Żwirki i Wigury z Wawelską

     Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich; „Dzięki zmianom w oznakowaniu zniknął tzw. efekt krótkiego pasa. Znaki poziome wskazujące kierunki jazdy pojawiają się teraz znacznie wcześniej, dzięki czemu kierowcy chcący skręcić w prawo w ul. Wawelską mogą zawczasu ustawić się na właściwym pasie. Zmiana upłynnia ruch i eliminuje konieczność włączania się na właściwy pas „w ostatniej chwili”.”

za; https://www.facebook.com/ZDM.Warszawa/photos/pcb.989469751201319/989469401201354/?type=3&theater

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski