TAK dla „Parku odpoczynku” na Brzezinach [PETYCJA]

Już kiedyś pisaliśmy, dziś ponawiamy!

Tu można znaleźć petycję; https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_zielonego_skweru_przy_ulicy_echa_lene_i_zbyszka_z_bogdaca_w_warszawie_-_park_odpoczynku_na_brzezinach

Szanowna Pani Burmistrz,

    Apelujemy do władz Dzielnicy o rezygnację z planów sprzedaży zielonego terenu u zbiegu ulic Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca (działka nr 33 obręb 40706).

Pozostawiając działkę na sprzedaż wiązałoby się to z wycinką obecnego drzewostanu i całkowite zaprzepaszczenie szansy na stworzenie w tej okolicy terenu o funkcjach wypoczynkowo -rekreacyjnych. W tym rejonie to jedyna działka, na którym mógłby powstać park i utrata tej działki byłaby dotkliwa, w szczególności dla mieszkańców Brzezin.

Niepokoi nas fakt, że przy stale rosnącej liczbie mieszkańców nie przewiduje się żadnych enklaw zieleni służących rekreacji i wypoczynkowi. Obserwujemy, że w dzielnicy nie dąży się do zagospodarowania istniejącego potencjału zieleni, przy tym ignorując potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

Uważamy, że należy wykorzystać potencjał tego terenu w taki sposób, aby mógł służyć wszystkim. Miejsca, które sprzyjają sąsiedzkiej integracji powodują, iż mieszkańcy zaczynają się utożsamiać ze swoim miejscem zamieszkania, a zatem w interesie Miasta jak również Dzielnicy powinna być ochrona takich miejsc.

Apelujemy, aby niezależnie od tego, czy projekt zostanie zrealizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego, teren ten nie został sprzedany, tylko pozostał do dyspozycji mieszkańców z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

W imieniu Mieszkańców,
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki      

Do wiadomości:
1. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m. st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa

2. Pani Renata Kuryłowicz
Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. zarządzania zielenią miejską
plac Sokratesa Starynkiewicza 7/9
02-015 Warszawa

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły