Mamy nowe zabytki w gminnej ewidencji zabytków! Warszawianka uratowana!

Miejski konserwator zabytków właśnie poinformował, że Warszawa wzbogaciła się o nowe zabytki.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. zostało wydane zarządzenie nr 624/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków. Co oznacza, że nasza kultowa Warszawianka nie jest już w zasięgu deweloperów 🙂

„Domki fińskie i budynki administracyjne Instytutu Lotnictwa

 Do gminnej ewidencji zabytków został włączony szereg obiektów, m.in. dwa drewniane domki fińskie z terenu osiedla Jazdów: tzw. domek fiński nr 10/8 (model Päiväkoto) oraz tzw. domek fiński nr 5A/3 (model Metsäkoto), a także budynki administracyjne Instytutu Lotnictwa przy al. Krakowskiej 110/114 z szarej cegły. Do ewidencji włączono również kolejne historyczne nawierzchnie ulic: Żytniej i Drobiazg.

 'Warszawianka”

Gminna ewidencja zabytków została uzupełniona o wartościowe powojenne układy urbanistyczne, m.in. układ urbanistyczny osiedla Zatrasie projektu Jacka Nowickiego oraz przede wszystkim układ urbanistyczny SKS Warszawianka przy ul. Merliniego, odznaczający się nowatorskim podejściem do zagospodarowania fragmentu skarpy warszawskiej.

Konkurs SARP z 1954 r. na kompleks sportowy na tym terenie wygrał projekt opracowany w Zakładach Artystyczno-Badawczych ASP pod kierunkiem Jerzego Sołtana, Zbigniewa Ihnatowicza i Wojciecha Fangora (proj. kolorystyki). Projekt odznaczał się indywidualnym, wnikliwym podejściem, angażującym narzędzia wielu nauk w celu budowania nowoczesnego otoczenia człowieka. Punktem wyjścia było wykorzystanie ukształtowania terenu i oparcie się na walorach krajobrazowych skarpy. Zespół SKS Warszawianka na przestrzeni lat ulegał powolnej degradacji, na terenie powstał szereg wtórnych elementów zacierających pierwotną tarasową kompozycję. Do dziś jednak czytelne jest rozplanowanie założenia, lokalizacja poszczególnych elementów w terenie i ich relacja względem siebie i otoczenia. Zachowały się też fragmenty muru oporowego o niestandardowej statyce – bez fundamentu –  projektu Lecha Tomaszewskiego, zabezpieczającego teren przed osuwaniem.”

za; http://zabytki.um.warszawa.pl/content/nowe-obiekty-w-gminnej-ewidencji-zabytk%C3%B3w

zdj wiki i Marta Kruczyńska

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły