Dziwne plany zagospodarowania dla ul. Żelaznej?

Jak informują Wola Mieszkańców; @Zastępca dyrektora stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Pan Marek Mikos, zakomunikował na Twitterze, że trwa wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania ul. Żelaznej – część północna C. Pod tą dość tajemniczą nazwą kryje się ważne miejsce na mapie Woli, bowiem planiści zmieniają warunki zabudowy dla terenów dawnej fabryki Norblina. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pana Mikosa z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Dzielnicy lub na stronie architektura.warszawa.pl.

Informowanie mieszkańców o trwających pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego prowadzone jest w taki sposób, aby jak najmniej osób się o tym dowiedziało i zgłosiło swoje uwagi. Ratusz zazwyczaj ogłasza zbieranie uwag poprzez mało przyjazny odbiorcy Biuletyn Informacji Publicznej. O informacji na stronie internetowej urzędu dzielnicy, postach w mediach społecznościowych czy formie drukowanej możemy tylko pomarzyć.

    Podobna sytuacja miała miejsce z wzbudzającym aktualnie duże emocje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejony Parku Powstańców Warszawy. Dla tego planu konsultacje zostały przeprowadzone w sierpniu, kiedy mieszkańcy odpoczywali poza domem. Ponadto jeżeli ktoś był w mieście w tym czasie, nie miał okazji spotkać się z projektantami, ponieważ dyżurowali oni w godz. 8-12 albo 12-16, czyli w godzinach pracy.

Udało nam się w końcu znaleźć treść projektu na BIPie:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_rejonu_Zelaznej_czesc_polnocna_C_wylozenie.htm

Wola Mieszkańców

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły