Czy Pomnikowi I Dywizji Pancernej Gen. S. Maczka na pl. Inwalidów grozi zniszczenie?

    Portal Warszawski dostał  maila, w którym poinformowano nas o możliwości ingerencji w otoczenie pomnika.

„W związku z konsultacjami zazielenia Al. Wojska Polskiego nie zgadzam się na zniszczenie Pomnika I Dywizji Pancernej Gen. S. Maczka. Pomnik ten składa się z kolumny i posadzki, która przedstawia obszar działania I Dywizji Pancernej w postaci mapy wybrzeża Europy Zachodniej od Normandii (Francja) aż do Kaliningradu (Rosja). Intencją autora pomnika odsłoniętego w 1995 r. było właśnie przedstawienie polskich jednostek wojskowych walczących w Europie Zachodniej.

Tymczasem autor koncepcji zazielenia Al. Wojska Polskiego zaproponował gładką posadzkę niszcząc intencję wybitnego architekta (Andrzeja Kicińskiego).

     W związku z tym pomimo zakończenia konsultacji, zwracam się o zmianę projektu/koncepcji poprzez zachowanie posadzki przedstawiającej Wybrzeże Europy Zachodniej przy pomniki I Dywizji Pancernej przy pl. Inwalidów, która stanowi atrakcję turystyczną. Posadzka była remontowana w 2014 r. Być może wymaga jeszcze renowacji, ale na pewno nie można jej zniszczyć.

Szczegółowo widać to w załącznikach: zdjęciach i na ortofotomapie z zaznaczonymi uwagami. 

Patryk Bielecki

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski