Szybka Kolej Miejska z potężnym dofinansowaniem

    Szybka Kolej Miejska otrzyma ponad 202 mln zł z funduszy unijnych na pokrycie kosztów modernizacji zaplecza na Szczęśliwicach i zakup 21 nowoczesnych pociągów. 4 kwietnia podpisano umowę na dofinansowanie.

Miejska spółka uzyskała wsparcie w pełnej, wnioskowanej wysokości, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet V: „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”.

    – Podniesiemy standard podróżowania pociągami SKM w metropolii. Nowy tabor wzmocni istniejące połączenia w godzinach szczytu i pozwoli na uruchomienie nowych połączeń do Piaseczna i Ożarowa Mazowieckiego – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

To już trzeci nasz projekt dofinansowany przez UE. Pierwszym był zakup 13 nowych pojazdów 27WE „Elf” dla linii łączącej stolicę z lotniskiem Chopina. Drugi dotyczył leasingu 10 pojazdów, co znacznie zwiększyło nasze możliwości przewozowe w aglomeracji. Ogółem  pozyskaliśmy z funduszy unijnych już ponad 585 mln zł – dodaje Krystyna Pękała, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.

    Środki zostaną przeznaczone na zakup 21 nowoczesnych pociągów – 15 pięcioczłonowych i 6 czteroczłonowych oraz serwisowanie nowego taboru przez piętnaście lat (przeglądy i naprawy). Pozostała część tej kwoty pozwoli na pokrycie kosztów modernizacji Stacji Techniczno-Postojowej na warszawskich Szczęśliwicach, w której docelowo będzie można obsługiwać nawet 50 pociągów spółki.

za; http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/skm-z-unijn-dotacj

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski