Zmiany na Świętokrzyskiej. „Koperty” dla dostawców i uszczelnienie parkowania

    Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej powstaną specjalne miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzenia. Dzięki nim dostawca będzie mógł sprawnie i bezpiecznie rozładować towar do punktu docelowego, nie tamując ruchu i nie stwarzając zagrożenia. Zmiany wprowadzano zostaną w najbliższych tygodniach. Równocześnie zabezpieczone zsotaną przed nielegalnym parkowaniem miejsca, w których kierowcy – pomimo zakazu – nadal zostawiają swoje samochody.

    W ubiegłym roku ul. Świętokrzyska zmieniła się. Dzięki posadzeniu blisko 200 drzew i kilkudziesięciu tysięcy krzewów, bylin i kwiatów zmienił się charakter ulicy. Droga stała się jeszcze bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów, przybyło miejsc do relaksu wśród zieleni. Zieleń i mała architektura ma też inną funkcję – oddziela chodniki i drogi rowerowe od jezdni i zabezpiecza je przed nielegalnym parkowaniem.

    Mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na problem samochodów dostawczych, które często poruszały się po chodnikach, aby podjechać jak najbliżej lokali lub zatrzymywały się „na chwilę” na prawym pasie lub pasie rowerowym. To powodowało zagrożenie dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Ciężkie pojazdy przyczyniały się też do niszczenia wyremontowanej nawierzchni (nawierzchnia chodników i granitowa kostka opasek nie jest do tego przystosowana konstrukcyjnie, płyty pod ciężarem samochodów obruszają się a kostka wypada). Dlatego wyznaczone zostaną „koperty” zastrzeżone dla dostawców, a w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych pojawią się słupki, dodaje ZDM.

    Jest już zatwierdzony projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Świętokrzyskiej. Przewiduje on wyznaczenie łącznie 9 miejsc dla dostawców, na odcinku od ronda ONZ do ul. Czackiego oraz uzupełnienie słupków blokujących na odcinku do ronda ONZ do ul. Mikołaja Kopernika. „Koperty” powstaną po północnej stronie ulicy. Wyposażone zostaną  w znaki D-18a z tabliczką „Tylko dla zaopatrzenia placówek handlu detalicznego do 15 min. w godz. 6-18”.

    Dodatkowe słupki – głównie w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych – uniemożliwią nielegalne parkowanie. Słupki pojawią się też w północno-wschodnim narożniku ronda ONZ, gdzie obecnie kierowcy nagminnie łamią przepisy, podjeżdżając niemal pod samo wejście dla stacji metra. O ich montaż prosili mieszkańcy, zaniepokojeni nagminnym łamaniem przepisów i zagrożeniem stwarzanym przez nieodpowiedzialnych kierowców.

za; ZDM

zdj. ZDM

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły