Będzie pętla w Starej Miłosnej. Przetarg

    Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na przebudowę  ul. Granicznej, skrzyżowania z ul. Borkowską oraz budowę zespołu przystanków w Starej Miłosnej.

 ZTM poszukuje wykonawcy, który przebuduje ulicę Graniczną, skrzyżowanie z Borkowską oraz wybuduje pętlę autobusową w Starej Miłosnej. Powstaną perony przystankowe z wiatami, będzie oświetlenie
i odwodnienie a wokół pętli na nowo zagospodarowany zostanie teren zielony.

    Ponieważ w tamtym rejonie planowane jest wybudowanie budynku ekspedycji, wykonawca przygotuje także rury osłonowe dla wodociągu tak aby w przyszłości można było go podłączyć bez ingerencji w pętlę. Poza tym pod peronami i jezdniami manewrowymi ułoży rury osłonowe do przeprowadzenia zasilania dla ładowarek autobusów elektrycznych.

Oferty w przetargu można składać do 10 kwietnia, do godziny 11.00.

za ZDM

zdj wiki

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski