Prace na kolejowej linii otwockiej

    Od 26 marca pociągi linii S1 oraz R7 pomiędzy przystankami Warszawa Falenica a Warszawa Wawer  jeżdzą  po jednym torze. Pasażerowie będą mogli skorzystać  z zastępczej linii autobusowej ZR7.
Prace związane są z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Część pociągów linii S1 zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia,Warszawa Falenica lub Warszawa Międzylesie. W tym czasie będą jeździły autobusy uruchomionej przez Koleje Mazowieckie linii zastępczejZR7. Autobusy pojadą trasą:ZR7: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót Widoczna) – Patriotów (jezdnia zachodnia) – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Stanisława Staszica – Powstańców Warszawy – Orla – ORLA (powrót: Orla, Świderska).

Przystankiem granicznym pomiędzy I i II strefą będzie WĄSKA.

Honorowanie biletów.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Śródborów oraz w autobusach zastępczej komunikacji linii ZR7, uruchamianych przez KM, na całej trasie.
Bilety ZTM wydane na II strefę zachowują ważność w autobusach linii ZR7 na odcinku WĄSKA – PKP FALENICA.
Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są zobowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24 godzinnym.

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły