Czy stary bruk wpisany na listę zabytków jest zagrożony??

Jak informują Kolekcjonerzy Czasu remont nawierzchni wiąże się często z jej całkowitą wymianą. Sprzeczne informacje spływające do Stowarzyszenia dotyczące remontu nawierzchni przy ul. Lusińskiej w Warszawie , stanowiły podstawę do interwencji. Historyczny bruk znajdujący się na tej ulicy, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

 „W styczniu ubiegłego roku Portal Warszawski podjął inicjatywę ratowania przed zniszczeniem warszawskiego bruku, poprzez jego identyfikację oraz wpis do  gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. Jako Stowarzyszenie udzieliliśmy pełnego poparcia dla tej inicjatywy, przekazując ponad to listę ze wskazaniami ulic o zabytkowej nawierzchni, w swoim piśmie z dnia 25 stycznia br. wskazaliśmy 44 lokalizacje. Dzięki podjętym  przez Portal Warszawski działaniom,  13 listopada 2017 roku Michał Krasucki Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował, że gminna ewidencja zabytków została uzupełniona aż o 61 ważnych dla sprawy lokalizacji, 18 z nich było również wskazaniem naszego Stowarzyszenia. Więcej o początkach akcji TU.

Decyzja ta ogłoszona została Zarządzeniem Prezydent Warszawy: ZARZĄDZENIE NR 1755/2017 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmian w ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. W załączniku do powyższego zarządzenia, pozycja 39 zajmowana jest przez: TAR34618 ulica; bruk Układ ulicy Lusińskiej – historyczna nawierzchnia. Powyższy adres wskazywany był min. przez nasze Stowarzyszenie właśnie w celu objęcia go ochroną prawną.

Aktualnie na ul. Lusińskiej prowadzony jest remont nawierzchni, historyczny bruk zdejmowany jest koparką i składowany na pobliskim placu. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że ma on powrócić na swoje miejsce, jednak ilość kostki brukowej znajdującej się na paletach budzi pewne wątpliwości, tym bardziej że pojawiają się również głosy o całkowitej wymianie nawierzchni. O zaistniałej sytuacji powiadomiony został Stołeczny Konserwator Zabytków, który sprawę ma przekazać do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów oraz Portal Warszawski jako inicjator zeszłorocznej akcji. Sprawę będziemy monitorować.” – piszą na swej stronie KCZ.

My dziękujemy Ani za pomoc i interwencję, i jesteśmy dziwnie spokojnie, że ten bruk ocaleje, kiedy Ty tam jesteś na miejscu.

zdj. Kolekcjonerzy Czasu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski