Transport publiczny otwiera się na społeczników, ekologów i nie tylko

    Rada Warszawskiego Transportu Publicznego zostaje powołana przy Zarządzie Transportu Miejskiego jako ciało doradcze, którego zadaniem będzie zapewnienie przestrzeni dla wymiany opinii oraz zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania komunikacji w stolicy i aglomeracji. Rada będzie również wypracowywać rekomendacje pomocne przy podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju warszawskiego transportu publicznego. Podczas poprzedniego spotkania organizacje społeczne, ekologiczne i zrzeszające przedsiębiorców desygnowały swoich przedstawicieli do jej składu. Dołączyli oni do wskazanych wcześniej naukowców – ekspertów transportowych. 26 marca wybrane zostały natomiast osoby reprezentujące samorządy i operatorów transportu publicznego.

– System komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej jest przez nas stale rozwijany. Już teraz jest najlepszy w Polsce. Uważam też, że jest jednym z nowocześniejszych w Europie. Przed nami jednak stoją wciąż nowe wyzwania. Jednym z nich jest elektromobilność i zadania, które będą musiały zostać zrealizowane zgodnie z ustawą – stwierdziła Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta Warszawy.

Działalność Rady będzie istotna zarówno dla pasażerów, jak i urzędników oraz samorządowców. Dzięki niej jeszcze lepiej poznamy potrzeby wszystkich interesariuszy Warszawskiego Transportu Publicznego – podkreślił Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Polityki  Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

W trakcie spotkania moderowanego przez dr. Andrzeja Kassenberga, w drodze głosowania wybrano tematy, którymi będzie zajmować się Rada. Wśród samorządowców i przedstawicieli operatorów najpopularniejsze okazały się zagadnienia związane z systemami biletowymi i taryfą komunikacyjną, integracją i komunikacją w aglomeracji, węzłami przesiadkowymi, marszrutyzacją i rozkładami jazdy oraz z priorytetami w transporcie. Kwestie te uzupełniły zestaw tematów wskazany wcześniej przez reprezentantów organizacji społecznych, ekologicznych i biznesowych.

W dalszej części spotkania uczestnicy wybrali swoich przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach Rady. Podjęto też decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w Radzie WTP dla przedstawicieli operatorów do dwóch. Powołano także rezerwowych członków, mogących zastąpić osoby, które z różnych przyczyn nie będą w stanie uczestniczyć w kolejnych spotkaniach. Jako reprezentanci samorządów do Rady weszli Robert Nogalski (Urząd Miasta Piastowa) i Michał Babicki (Urząd Miasta Marki). W „rezerwie” pozostali Ryszard Haczek (Zastępca Wójta, Urząd Gminy Izabelin) oraz Henryk Oleszczuk (Urząd Miejski w Wołominie). Jako przedstawicieli operatorów desygnowano natomiast Jana Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych i Dariusza Załuskę – Prezesa Zarządu Mobilis Sp. z o.o. Rezerwowymi członkami zostali Bogdan Marcińczyk – Prezes Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz Radosław Marek – Wiceprezes Zarządu PKS Grodzisk Mazowiecki.

Pierwsze posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego w pełnym składzie odbędzie się 5 kwietnia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego.

Więcej informacji na temat idei powołania Rady WTP, zasad wyłaniania jej członków oraz tematyki, którą będzie się zajmować, znaleźć można pod tym odnośnikiem: http://www.ztm.waw.pl/?c=711&l=1.

za ZTM

zdj. PW

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły