Wciąż trzeba dbać o Redutę Ordona!

Reduty nie zostawiliśmy własnemu losowi – piszą zaprzyjaźnieni z nami, społecznicy z Komitetu Zachowania Reduty Ordona.
„Od ostatniego wpisu prowadziliśmy, możemy powiedzieć „edukację” i dialog z urzędnikami z MKiDN oraz MON. Konkluzja naszych starań jest taka, że wszyscy popierają ideę już nie tylko ochrony Reduty, bo taką zapewnia wpis do rejestru, ale i budowy tu muzeum, parku Reduta oraz mauzoleum. To poparcie niestety w najbliższym czasie, pozbawione będzie realnych działań. MKiDN przecież prowadzi i planuje inne kosztowne inwestycje MON podobnie. Nie ma w Polsce, jak się wydaje, wolnej kwoty ok 30 mln zł na wykupienie terenu Reduty, co pozwoliło by ją ochronić przed zabudową-zniszczeniem! – piszą.

Zważmy jednak, że Reduta Ordona powinna być jednym z podstawowych filarów ogłaszanej powszechnie, rządowej polityki historycznej. Zlekceważenie i zaprzepaszczenie dziedzictwa związanego z Redutą stawia pytania o to – czy istnieje poza hasłami propagandowymi, merytoryczny program tejże polityki? Czy nie kształtuje jej po prostu, jak mogliśmy się ostatnio przekonać, spontaniczność i reakcja na wydarzenia doraźne?
Ze zdziwieniem przyjęliśmy żywe poparcie MKiDN dla projektu przejęcia problematyki Reduty przez MON. Ministerstwo Obrony Narodowej ma zdecydowanie odmienne zadania niż prowadzenie „instytucji kultury”. Powszechnie wiadomo, że dziedzictwo Reduty to nie tylko historia wojenna lecz przede wszystkim jej dziedzictwo niematerialne wyrażone w poemacie Adama Mickiewicza. W tym kontekście to dziedzictwo naszej kultury, tradycji i walki o niepodległość. Obecnie pragniemy podziękować MON za podjęcie rozmów i zrozumienie.
Chcieliśmy także podziękować Panu Ministrowi Janowi Kasprzykowi Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za popierające naszą ideę pisma i wsparcie dążeń.

Sytuacja obecna;
– przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym wznowiona będzie rozprawa w związku z odwołaniem dewelopera i właścicieli od wpisu RO do rejestru zabytków. Nie znamy Jeszce daty rozprawy, ale już teraz obawiamy się o to czy wpis nie zostanie podważony. Co zatem w konsekwencji się stanie?
– Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję odmowną (w lutym 2018 r.) na budowę bloku mieszkalnego na jednej z działek położonej na RO. Zapewne będzie odwołanie,
– Urząd Dzielnicy Ochota przeprowadził prace remontowe ulicy Na Bateryjce, jednakże wykonał to bez konsultacji z konserwatorem i pracom tym nie towarzyszył nadzór archeologiczny,
– skoro instytucje rządowe zawiodły może Rada m.st. Warszawy podejmie dialog? Zobaczymy!
Jako grafikę przedstawiamy schemat urządzenia terenu Reduty Ordona wg koncepcji naszego Komitetu. Projekt opracował architekt Tomasz Lec z ramienia Pracowni Projektowej. Jesteśmy zwolennikami dialogu i dyskusji – zatem od czegoś trzeba zacząć Zdecydowaliśmy się upowszechnić poniższą wizję jako wstęp do konsultacji o tym jak teren Reduty mógłby być urządzony. Zauważmy jednakże, że koncepcja obejmuje cały obszar wpisany do rejestru. Realizacja zaprojektowana czy też w zmienionej formie nie będzie możliwa w sytuacji obecnej, gdy właścicieli jest wielu w tym firmy deweloperskie.” dodaje Komitet.
zdjęcia i grafiki należą do KZRO.

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły