O KONKURSIE

Bierzcie do rąk aparaty, telefony komórkowe, tablety i łapcie chwilę! Inspirujcie się Warszawą, jej mieszkańcami, architekturą, wydarzeniami.

Pokażcie miasto swoimi własnymi oczami i wygrywajcie nagrody! Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 7 zdjęć.

Na zgłoszenia czekamy od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku pod adresem: konkurs@portalwarszawski.com.pl

szczegóły w zakładce REGULAMIN

Fotografie na jakie czekamy w ramach konkursu to coś więcej niż foty strzelone, ot tak sobie. Poszukujemy zdjęć prezentujących swoistą „kłótnię w kadrze”. Temat ma zmusić uczestników do refleksji nad przeszłą oraz obecną Warszawą. Zadanie zawiera w sobie umiejętność dostrzegania dysonansów poznawczych, charakterologicznych, architektonicznych czy tematycznych.

I Warszawski Konkurs Fotograficzny trwa cały rok. Prace zwycięskie oraz wyróżnione wybrane przez nasze Jury (pod wodzą wybitnego fotografa Tomasza Sikory) obecne będą w warszawskiej przestrzeni publicznej przez 365 dni dzięki uprzejmości Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, Teatru Druga Strefa, Kinoteki, jak i Baru Prasowego. Również na stornie internetowej Portalu Warszawskiego prezentowane będzie 100 najlepszych zdjęć, które przeszły preselekcje. Szykujemy dla Was również dużo nagród pocieszenia!

Zapraszamy Wszystkich do udziału w konkursie!

Od organizatora

„Moim marzeniem jest odbudować nadwątloną tożsamość mieszkańców oraz złożyć hołd moim przodkom. Jestem Warszawiakiem od pokoleń, zostałem wychowany w domu patriotycznym i świadomym swojego pochodzenia. Zależy mi, aby popularyzować dumę z bycia mieszkańcem stolicy. Chcę zaktywizować wszystkich, bez względu na to skąd przyjechali, aby mieli świadomość historii oraz jej bohaterów a także umieli docenić, czym miasto było oraz jak wiele się tu wydarzyło. Chciałbym pobudzać ich moimi projektami do świadomego uczestnictwa w dumnym rozwoju tożsamości tego Miasta.”

Daniel Echaust

JURY

tomek sikora

tomasz sikora

Tomek Sikora – przewodniczący Jury

Fotograf, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych na całym świecie oraz 57 wydawnictw autorskich. Był wielokrotnie nagradzany za kreatywność w fotografii. Dwukrotnie wybrany fotografem reklamowym roku w Australii gdzie mieszkał przez wiele lat. Autor międzynarodowych kampanii reklamowej dla Hoteli Sheraton, Intercontinental, Singapore Airlines, Reebok, Sony. W 2002 roku powołał do życia, wraz z Andrzejem Świetlikiem, Galerię Bezdomną promującą w wielu krajach fotografię niezależną. W 2009 roku, nakładem wydawnictwa ZNAK ukazał się album „Tomek Sikora światłoczuły“ zawierający kilkaset zdjęć oraz wiele anegdot. Od siedmiu lat spędza wiele miesięcy w roku w Męćmierzu pracując nad najnowszym albumem “Cztery pory roku”. Najnowsze projekty na stronie www.tomeksikora.eu

Tomek Sikora
NAGRODY

Nagrody za trzy pierwsze miejsca zostały ufundowane przez firmę:

fujifilm


Wszyscy laureaci otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez firmę:

matras

oraz karty WARSAWPASS, zapewniające 72-godzinny bezpłatny dostęp do warszawskich muzeów, galerii i miejsc kultury, ufundowane przez firmę:

warsawpass

FINAŁ WYSTAWY W LONDYNIE!

I nagroda – wyjazd do Londynu na finał wystawy

oraz publikacja 20 nagrodzonych prac w Time Out London.


SPONSORZY

 

sponsorzy

 


REGULAMIN

I WARSZAWSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem I Warszawskiego Konkursu Fotograficznego (dalej: Konkurs) jest Portal Warszawski (dalej: Organizator), który jest społecznością internetową miłośników Warszawy (adres: www.facebook.com/portal.warszawski).  Administratorem Organizatora oraz Konkursu jest Daniel Echaust (portal.warszawski@gmail.com).

2. Tematem Konkursu są: „Dysonanse i kłótnie warszawskie”.

3. W Konkursie może wziąć udział każdy, bez limitu wieku (dalej: Uczestnik). Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą swoich opiekunów prawnych. Uczestnik zostanie wezwany przez Organizatora do przedstawienia pisemnej zgody opiekunów prawnych na etapie wyboru zdjęcia danego Uczestnika do grupy 20 najlepszych zdjęć.

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby związane z jego organizacją.

5. Konkurs jest zorganizowany na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie,który jest dostępny na ww. stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej Warszawą, jej architekturą, mieszkańcami, wydarzeniami, itd. pod kątem występujących w niej kontrastów i różnic, różnorodnych mieszkańców i zjawisk.

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

3. Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.07.2014 r.

4. Każdy Uczestnik może nadesłać od 1 do 7 zdjęć (dalej: zdjęcie). W przypadku przysłania przez jednego Uczestnika więcej niż 1 zdjęcia, powinny być one przygotowane w formie sesji reportażowej tworzącej spójną całość.

5. Nadesłane zdjęcia powinny być w formacie jpg, który musi mieć minimum 3000 pikseli na dłuższym boku.

6. Zdjęcia należy nadsyłać na adres e-mail: konkurs@portalwarszawski.com.pl do dnia 31.08.2014 r., do godz. 23:59, przy czym wiążąca jest data wpływu zdjęcia do Organizatora. Zdjęcia nadesłane później nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.

7. E-maile zawierające zgłoszenie zdjęcia do Konkursu powinny zostać opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika, numerem telefonu Uczestnika oraz tytułem zgłoszonego zdjęcia.

8. Zdjęcie zgłoszone do Konkursu musi zostać wykonane w 2014 r. Zdjęcia wykonane wcześniej nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 04.09.2014 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz na stronach internetowych partnerów i patronów medialnych.

10. Laureaci oraz wyróżnieni Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i telefoniczną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mailowy, z którego zdjęcie zostało przysłane Organizatorowi przez Uczestnika. W przypadku niezgłoszenia się Uczestnika wybranego zdjęcia w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu i wysłania ww. emaila z zawiadomieniem, Organizator w osobach Jury wybierze kolejnego laureata/wyróżnionego.

11. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 17.09.2014 r., podczas Gali Konkursowej w Galerii Braci Jabłkowskich – Kamienica Jabłkowskich, ul. Chmielna 21 w Warszawie. Impreza będzie mieć charakter zamknięty.

III. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Organizator ze wszystkich nadesłanych zdjęć wybierze 100 najlepszych, które zostaną następnie przekazane do oceny Komisji jurorskiej (dalej: Jury).

2. W skład Jury wchodzą:

a) Tomasz Sikora – fotograf, przewodniczący Jury

b) Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,

c) Zbigniew Furman – fotograf,

d) Szymon Majewski – dziennikarz,

e) Julia Przerwa Tetmajer – malarka, wnuczka Kazimierza,

f) Marta Jabłkowska – prawnuczka założyciela Domu Towarowego Braci Jabłkowskich,

g) Anna Warzyńska – artysta grafik,

3. Jury dokona oceny przekazanych zdjęć pod kątem ich zgodności z tematem Konkursu i wybierze z nich 20 najlepszych. Z wybranych 20 najlepszych zdjęć Jury wybierze następnie 3 najlepsze, które zostaną nagrodzone, a pozostałe 17 zostanie wyróżnione.

4. Głosowanie Jury jest tajne.

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji, ani reklamacji.

6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja nadzorująca w składzie:

a) Wojciech Górnik – adwokat,

b) Agata Ciesielska i Daniel Echaust – Portal Warszawski.

IV. NAGRODY

1. Organizator dla Uczestników będących autorami 3 najlepszych zdjęć przewiduje nagrodyw postaci:

a) I miejsce – Aparat X-A1 niebieski z obiektywem 16-50,

b) II miejsce – Torba fotograficzna,

c) III miejsce – Karta pamięci SD 16 gb,

d) dla 3 zwycięzców po 2 karty 72h Warsaw Pass.

2. Pozostałych 17 Uczestników będących autorami zdjęć wyróżnionych zostanie nagrodzona książkami.

3. Wszystkie zdjęcia finałowej 20-stki Uczestników będą składać się na wystawę „Dysonanse i kłótnie warszawskie”, która zostanie zaprezentowana na Gali Konkursowej.

4. Wystawa będzie zawierała zdjęcia, tytuły zdjęć oraz imię i nazwisko autora zdjęcia i będzie prezentowana w Warszawie przez rok; najpierw w Galerii Braci Jabłkowskich przez 3 miesiące od dnia prezentacji, następnie w siedzibie Teatru Druga Strefa przez 3 miesiące, później w Kinotece przez 3 miesiące i w Barze Prasowym przez 3 miesiące.

5. Wystawa będzie miała swoją zagraniczną edycję i zostanie zaprezentowana w Londynie w jednym z POP UP SHOP’ów – zwycięzca konkursu zostanie zaproszony i pojedzie wraz z przedstawicielami Portalu Warszawskiego na otwarcie wystawy. Dodatkową nagrodą będzie publikacja 20 nagrodzonych prac w Time Out London (press & web).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

2. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

a) akceptuje niniejszy Regulamin i dobrowolnie przystępuje do Konkursu,

b) jest jedynym autorem nadesłanego zdjęcia i posiada do niego wyłączne prawa autorskie, zarówno majątkowe, jak i osobiste,

c) posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu zdjęcia (modeli, statystów, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje zdjęć,

d) nadesłane zdjęcia nie naruszają żadnych praw osób trzecich, zarówno fizycznych, jak i prawnych, w szczególności ich wizerunku, praw autorskich,

e) przejmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora Konkursu. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich,

f) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania,

g) udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych ustawą Prawa autorskie i pokrewne z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pózn. zm., a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

- utrwalania;

- zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską;

- rozpowszechniania i wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, w postaci zarówno materialnej, jak i elektronicznej w internecie;

- wprowadzenia do pamięci komputera;

- publikacji na stronach internetowych Sponsorów Konkursu;

- publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook;

- publicznego udostępniania w postaci wystawy zdjęć w miejscach publicznych, o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie;

- publikacji w we wszelkich wydawnictwach książkowych;

3. Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

4. Ekwiwalentem dla Uczestnika przeniesienia ww. licencji na Organizatora jest, oprócz odpowiedniej nagrody i wyróżnienia w przypadku wygranej, również nieodpłatne rozpowszechnienie zdjęcia (pracy) Użytkownika na ww. możliwych polach eksploatacyjnych wraz z podaniem jego imienia i nazwiska. Organizator zastrzega, że może skorzystać ze wszystkich lub tylko części lub z żadnego z ww. środków rozpowszechnienia zdjęcia. Uczestnik przyjmuje to do wiadomości i nie przysługują mu z tego powodu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora.

5. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

7. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.


WYNIKI

W dniu 4.09.2014 w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich zebrało się Jury, które pod przewodnictwem Tomka Sikory wyłoniło laureatów konkursu.
Spośród licznie nadesłanych prac Jury wybrało najlepsze prace i przyznało I, II i ex aequo dwa III miejsca.I miejsce – Monika Krzyszkowska

II miejsce – Marek Lapis

III miejsce (ex aequo) – Martin Midas i Joanna Grochala

Pozostali laureaci, którzy zostali wyróżnieni i ich zdjęcia będę również publikowane na wystawie w Londynie.

Jurga Joanna, Jakub Oniszczuk, Michał Komuda, Barbara Medajska, Anna Bondos, Jerzy Trybulski, Joanna Borowska, Adrian Mirgos,

Maria Łotocka, Monika Rak, Urszula Hellmann, Marcin Tworos i Robert Ropel.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

17 września o godzinie 19:00 zapraszamy wszystkich laureatów do Galerii Domu Braci Jabłkowskich, piętro III,

gdzie odbędzie się gala otwarcia wystawy i uroczyste wręczenie nagród.

Zapraszamy!


ORGANIZATORZY

daniel echaust

daniel echaust

Daniel Echaust

Organizator, założyciel Portalu Warszawskiego i pomysłodawca konkursu. Człowiek, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Najpierw robi – potem myśli, być może dlatego spełnia swoje marzenia. Warszawiak od pokoleń, wnuk powstańca warszawskiego, z silnie zakorzenionym poczuciem dumy narodowej i miłością do Warszawy. Babka jego była wybitną warsavianistką i wychowawcą wielu pokoleń przewodników po Warszawie i nie tylko. To ukształtowało go jako człowieka.
Całe życie pracował w korporacjach, w marketingu, gdzie w swoim czasie wygrał dla swego klienta najwyższą nagrodę z planowania mediów Effie Awards. Doświadczenie zebrane w tej branży owocuje indywidualnymi projektami i pomysłami. Dziś również aktywny doradca finansowy z 5 letnim doświadczeniem

Daniel Echaust
KONTAKT

Masz pytania napisz do nas email lub skontaktuj się z nami poprzez profil na portalu społecznościom Facebook.

mail icon        konkurs@portalwarszawski.com.pl

fb icon  www.facebook.com/portal.warszawskiAuthorHome